Ostatnie aktualności
/contentassets/653ecfe72abe4c68afcb875c7a92a162/w._marcin_street-1.jpg

Sweco Consulting nadzorować będzie przebudowę centrum Poznania

19 września 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Święty Marcin pomiędzy ul. Gwarną i Ratajczaka” w ramach unijnego projektu Poznań Centrum – etap I.
/contentassets/e7639354423748458fa582978ca62c49/kanalizacja.jpg

Sweco Consulting Inżynierem Kontraktu przy projekcie kanalizacji obszaru Puszczy Zielonka

18 września 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę ze Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” na świadczenie usługi Inżyniera dla Kontraktów w ramach Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV”.
/contentassets/faf634ae8c984227aab9943350d3885a/zoo.jpg

Sweco Consulting nadzorować będzie budowę orientarium w łódzkim zoo

12 września 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miejskim Ogrodem Zoologicznym sp. z o.o. w Łodzi na pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano – wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego sp. z o.o.”
/contentassets/af42840930f14078910adb14ce36130b/murapol_parki_warszawy_3.jpg

Sweco Consulting z pierwszym w Polsce certyfikatem BREEAM International New Construction 2016 Residential

22 sierpnia 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. jako asesor projektu przeprowadziło ocenę inwestycji Murapol Parki Warszawy, pierwszego w Polsce projektu certyfikowanego według schematu BREEAM International New Construction 2016 Residential.
/contentassets/8dc120ebf227496990401fc61b491ffc/architect-254579_1280.jpg

Sweco Consulting zaprojektuje przebudowę ulic w Szczecinie

17 sierpnia 2017
Sweco Consulting sp. z o.o podpisało umowę z Gminą Miasto Szczecin na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej.
/contentassets/3aed68edd67d4351aee17291a56a82d9/environmental-protection-683437_1280.jpg

Sweco Consulting przygotuje rekomendacje dla Ministerstwa Środowiska

10 sierpnia 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Ministerstwem Środowiska na opracowanie analizy pn.: „Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz wytyczne dotyczące minimalnej funkcjonalności PSZOK (Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) dla jednostek samorządu terytorialnego”
/contentassets/94dd83ebbe4e41f5a2486e9619d374ac/sewage-plant-2224933_1280.jpg

Sweco Consulting zaangażowane w modernizację gospodarki osadowej w Tczewie

07 sierpnia 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”.
/contentassets/377ea03654e140189576fb56fc3b4a7d/770x380-rail-bridge.jpg

SWECO Engineering zaprojektuje przebudowę wiaduktów kolejowych w Krakowie

26 lipca 2017
Sweco Engineering sp. z o.o., na zlecenie firmy STRABAG, zaprojektuje przebudowę dwóch mostowych obiektów kolejowych, zlokalizowanych na przebudowywanym odcinku alei 29 Listopada w Krakowie.
/contentassets/944df328b6f9432baed9ae188f59e921/bardo.jpg

Sweco Consulting zaangażowane w pozyskanie dofinansowania dla Kotliny Kłodzkiej

20 lipca 2017
Projekt pn.: „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka” dotyczy budowy 4 suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach: Szalejów Górny, Roztoki, Boboszów i Krosnowice. Dla przedmiotowej inwestycji Sweco Consulting opracowało dokumentację aplikacyjną, która uzyskała pozytywną ocenę instytucji oceniających na szczeblu krajowym.
/contentassets/9a8954b63f404fc487230a25d75a8f36/two-people-discussing-a-drawing-on-a-road-sw-00032_1024.jpg

Sweco Consulting zaangażowane w kolejną inwestycję w formule PPP w Wałczu

19 lipca 2017
W maju 2017 r. Gmina Miejska Wałcz rozpoczęła przygotowania do realizacji kolejnego projektu w formule PPP (Partnerstwo Publiczno – Prywatne) dotyczącego budowy i utrzymania dróg wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa) na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz ul. Wilczej w Wałczu. Doradcą Gminy w procesie pozyskania partnera prywatnego po raz kolejny zostało Sweco Consulting sp. z o.o.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.