Ostatnie aktualności

/contentassets/5f2ebdafe86e4246a2fb3606b9cdc0d1/ui_2_770x380px.jpg

Sweco startuje z projektem Urban Insight i publikuje pierwszy raport: Urban Move

06 lutego 2018
Urban Insight to projekt, w którym eksperci Sweco prezentują w jaki sposób struktury miejskie w Europie oddziałowują na zaspokajanie potrzeb osób zamieszkujących owe obszary, a także jaki wpływ mają preferencje mieszkańców na planowanie przestrzeni.
/contentassets/13897d9938844113820a5c8f6b7b8cf5/tramwaj.jpg

Sweco Consulting Inżynierem przy przebudowie trasy tramwajowej w Poznaniu

31 stycznia 2018
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie, na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pod nazwą: Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II).
/contentassets/01b53147cd6f4eb38c052d6df498c9ef/stockholm-central-bridge-by-night-sw-00056_1024.jpg

Projekt Sweco Engineering w Lublinie zakończony sukcesem

26 stycznia 2018
W 2017 roku zakończyła się przebudowa skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. gen. B. Ducha w Lublinie wraz z przebudową ul. Północnej oraz budową wiaduktu, kładki dla pieszych, murów oporowych i ekranów akustycznych. Przebudowano również gęstą sieć urządzeń obcych, której etap uzgodnienień był dużym wyzwaniem. Miło nam powiadomić, że wszytkie trudności zostały pokonane, a skrzyżowanie już działa, co znacznie usprawniło ruch w mieście.
/contentassets/09b75ae26a0b470cb33007e668c858fc/architect-254579_1280-1.jpg

Sweco Consuting zaprojektuje kolejne ulice w Szczecinie

18 stycznia 2018
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Miasto Szczecin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ”Budowa ul. Kredowej na odcinku od ul. Nowoszkolnej do ul. Śródleśnej oraz ulicy Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego”, będącego II etapem zadania pn.: „Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego” w Szczecinie.
/contentassets/3fa18780c4cd4ecb924e1a3b9715e4df/770x380-writing.jpg

Sweco Engineering uzyskało DŚU dla inwestycji drogowej pomiędzy Tarnowem a Wierzchosławicami

16 stycznia 2018
24 listopada 2017 r. Zespół Nadzorów i Ochrony Środowiska Sweco Engineering Sp. z o.o. w Krakowie uzyskał w imieniu Inwestora, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa Połączenia Węzła Autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. Decyzja stała się ostateczna 15 stycznia 2018 r. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie dla usprawnienia i odciążenia układu komunikacyjnego obszaru pomiędzy autostradą A4 a zachodnim obszarem miasta Tarnowa.
/contentassets/2f1b94f9fab64d1fbdb49b0cf58faed1/770x380-writing.jpg

Sweco Engineering uzyskało DŚU dla węzła drogowego Modlnica

08 stycznia 2018
16 listopada 2017 r. Zespół Nadzorów i Ochrony Środowiska Sweco Engineering Sp. z o.o. w Krakowie uzyskał w imieniu Inwestora, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Rozbudowa Węzła Modlnica w Ciągu Drogi Ekspresowej S52 wraz z Infrastrukturą Towarzyszącą”. Decyzja stała się ostateczna 05 stycznia 2018 r.
/contentassets/f62ef51249394ce89f2b18f58faa30b4/interior-falun-travel-center-sw-00099_1024.jpg

Sweco Consulting Inżynierem przy budowie centrum przesiadkowego

04 stycznia 2018
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Powiatem Pszczyńskim, na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego – inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego.
/contentassets/6327950cb95449199904f1e0c0e3e19e/sewage-plant-2224933_1280.jpg

Sweco Consulting Inwestorem Zastępczym przy rozbudowie oczyszczalni w Zasolu Bielańskim

03 stycznia 2018
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Wilamowice na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”.
/contentassets/90dc660453b240f294096e887e9a04be/770x380-polnocna-obwodnica-krakowa-sweco-engineering.jpg

Sweco Engineering wykonało Koncepcję Programową Północnej Obwodnicy Krakowa

21 grudnia 2017
Na podstawie przedstawionej przez Sweco Engineering sp. z o.o. koncepcji programowej, 21 grudnia 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, podpisał program inwestycyjno-realizacyjny i w ślad za tym GDDKiA Oddział w Krakowie wysłał ogłoszenie o przetargu na projekt i realizację inwestycji "S52 Północna Obwodnica Krakowa" do UE. Dzięki tej długo oczekiwanej inwestycji kierowcy będą mogli uniknąć przejazdu przez zakorkowane centrum miasta.
/contentassets/d4d85f27cc054d2aa04a57ea03fc43d2/77x380-kartka-swiateczno-noworoczna-sweco-2017.jpg

Życzenia świąteczno-noworoczne od Sweco Engineering i Sweco Consulting

21 grudnia 2017
Życzymy wszystkim naszym Klientom, Partnerom biznesowym oraz Pracownikom i Współpracownikom zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, udanej zabawy sylwestrowej, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów zarówno zawodowych, jak i w życiu prywatnym.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.