Ostatnie aktualności
/contentassets/377ea03654e140189576fb56fc3b4a7d/770x380-rail-bridge.jpg

SWECO Engineering zaprojektuje przebudowę wiaduktów kolejowych w Krakowie

26 lipca 2017
SWECO Engineering sp. z o.o., na zlecenie firmy STRABAG, zaprojektuje przebudowę dwóch mostowych obiektów kolejowych, zlokalizowanych na przebudowywanym odcinku alei 29 Listopada w Krakowie.
/contentassets/944df328b6f9432baed9ae188f59e921/bardo.jpg

Sweco Consulting zaangażowane w pozyskanie dofinansowania dla Kotliny Kłodzkiej

20 lipca 2017
Projekt pn.: „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka” dotyczy budowy 4 suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach: Szalejów Górny, Roztoki, Boboszów i Krosnowice. Dla przedmiotowej inwestycji Sweco Consulting opracowało dokumentację aplikacyjną, która uzyskała pozytywną ocenę instytucji oceniających na szczeblu krajowym.
/contentassets/9a8954b63f404fc487230a25d75a8f36/two-people-discussing-a-drawing-on-a-road-sw-00032_1024.jpg

Sweco Consulting zaangażowane w kolejną inwestycję w formule PPP w Wałczu

19 lipca 2017
W maju 2017 r. Gmina Miejska Wałcz rozpoczęła przygotowania do realizacji kolejnego projektu w formule PPP (Partnerstwo Publiczno – Prywatne) dotyczącego budowy i utrzymania dróg wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa) na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz ul. Wilczej w Wałczu. Doradcą Gminy w procesie pozyskania partnera prywatnego po raz kolejny zostało Sweco Consulting sp. z o.o.
/contentassets/598b82ed4fa9444397308a1538b83194/kanaliza-1.jpg

Sweco Consulting konsultantem przy budowie Kolektora Wiślanego

12 lipca 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz uzgodnienie trasy kolektora Wiślanego na naradzie koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu”.
/contentassets/74d42b6b27694e3aa08d7f9211f0c519/ancut-1222937_1280.jpg

Sweco Consulting Inżynierem Kontraktu przy rewitalizacji zamku w Łańcucie

05 lipca 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Muzeum - Zamek w Łańcucie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie”. Projekt dofinansowany będzie z Programu Infrastruktura i Środowisko - VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
/contentassets/9326f8871b9f4fbfa8b7309ae7148d5a/glass-facade-in-oslo-sw-00086.jpg

Sweco Consulting nadzorować będzie certyfikację Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

23 czerwca 2017
W ramach projektu „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” Sweco Consulting na zlecenie Zamawiającego, Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadzi certyfikację, w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego, termomodernizowanego, istniejącego budynku biurowego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie oraz certyfikację, w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego, nowego projektowanego budynku biurowego przy ul. Mazowieckiej 14. Ten drugi ma być wzorcowym, tzw. demonstracyjnym budynkiem pasywnym.
/contentassets/e5612a1527704f569f21287807f05066/cieki.jpg

Sweco Consulting Inżynierem Kontraktu przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Zabrzu

21 czerwca 2017
Sweco Consulting podpisało umowę z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności oraz realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
/contentassets/4ba814f9be7240189a8f6698ce0102d9/batyk-1770x380.jpg

Sweco Consulting sp. z o.o. zmienia adres swojej siedziby

14 czerwca 2017
Poznańskie biuro Sweco przenosi się do nowego budynku. Zlokalizowany w samym centrum miasta, przy ulicy Franklina Roosevelta 22 Biurowiec Bałtyk, stanie się odtąd nową lokalizacją siedziby Sweco Consulting.
/contentassets/cbd0cad1687e4d20867806f9ae7238ff/770x380-underground-car-park.jpg

Sweco zaangażowane w projekt wielopoziomowego garażu podziemnego w Sztokholmie

12 czerwca 2017
Inżynierowie Sweco Engineering przygotowują, na zlecenie spółki Stockholm Perkering należącej do Urzędu Miasta Sztokholm, projekt konstrukcji wielopoziomowego garażu podziemnego w stolicy Szwecji. Dzięki inwestycji miejsca na postój znajdzie ponad 1 200 pojazdów, co znacznie ułatwi komunikację w centrum miasta oraz ograniczy natężenie ruchu w tym rejonie. Projekt wykonujemy ze szwedzkim Sweco AB, co udowadnia, że międzynarodowa współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.
/contentassets/4c77a651e4cb4277a32f1b61e74218b9/770x380-mosty-chrobrego-we-wroclawiu-fot-rafal-jagielczuk-sweco-engineering.jpg

Sweco Engineering zaprojektuje przebudowę mostów Chrobrego we Wrocławiu

08 czerwca 2017
Inżynierowie Sweco Engineering sp. z o.o., na zlecenie Gminy Wrocław reprezentowanej przez spółkę Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., wykonają projekt budowlany i wykonawczy nowych obiektów mostowych oraz koncepcję techniczną przedłużenia linii tramwajowej obejmującą nowoprojektowane mosty. W ramach zadania jest także wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oraz wzmocnienia istniejących, zabytkowych mostów Chrobrego. Sweco Engineering będzie również sprawowało nadzór autorski na etapie realizacji budowy.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.