Ostatnie aktualności
/contentassets/a18f9042834743cfbc940651bbd9a139/autobus.jpg

Transport miejski w Zielonej Górze ma być bardziej eko

20 listopada 2017
Rewolucje potrzebują czasu – również te związane z ograniczeniem emisji spalin. Zgodnie z jednym z celów strategicznych Zielonej Góry do 2018 roku transport miejski ma być bardziej „eko” – w przyszłości 100 proc. autobusów na ulicach tego miasta ma być ładowanych energię elektryczną.
/contentassets/6b639e79d4334625acfe1ca552eb7cba/worp.jpg

Przegląd i aktualizacja Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego - ANKIETYZACJA ROZPOCZĘTA

13 listopada 2017
Przeciwdziałanie i umiejętność radzenia sobie ze zjawiskiem powodzi to kluczowe kwestie z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa życia. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za identyfikację ryzyka powodziowego, a także dobór metod jego zarządzania. Aby skutecznie realizować to zadanie, niezbędnym jest posiadanie aktualnych informacji.
/contentassets/9b8f1fa31fd64ba58c903f93e828f6ae/nowa-wies3.jpg

Sweco Consulting Inżynierem przy modernizacji śluz odrzańskich

09 listopada 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Projektu dla zadania: „Modernizacji śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II”.
/contentassets/9a4a3098f7f34c498e4fb8d30c5ff324/07-1.jpg

Sweco Consulting odpowiedzialne za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685

07 listopada 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek I.”
/contentassets/23aa1ee736524a10a9fdd179c5ebd21d/kanalizacja.jpg

Sweco Consulting Inżynierem Kontraktu przy projekcie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław

06 listopada 2017
Sweco Consuting sp. z o.o. podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej na świadczenie usług zarządzania projektem, rozliczenia robót i nadzoru nad robotami budowlanymi, obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót (zadań inwestycyjnych) ramach Projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice”.
/contentassets/4848a183b68b47a2ae20a0702d2b6ad3/hala-koszyki.jpg

Sweco Consulting liderem w branży certyfikacji BREEAM

03 listopada 2017
Sweco Consulting jest niekwestionowanym liderem w branży certyfikacji BREEAM w Polsce. Jesteśmy dumni z naszych 88 certyfikatów BREEAM New Construction, w tym 1 z oceną OUTSTANDING (dla Mennicy Legacy Tower), 31 EXCELLENT i 48 VERY GOOD. W systemie BREEAM In-Use prowadziliśmy proces certyfikacji dla 118 projektów, 2 budynki uzyskały poziom OUTSTANDING, 47 EXCELLENT, a 59 VERY GOOD.
/contentassets/83d9439fa2cf49be85fb3f3cd01346f4/sewage-plant-2224933_1280.jpg

Sweco Consulting zaangażowane w modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu

25 października 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”.
/contentassets/ab808e5415dd4868ba91278f6e474749/architect-254579_1280-1.jpg

Sweco Consulting zaprojektuje przedłużenie ul. Stęślickiego w Katowicach

24 października 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Katowice na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego” w Katowicach.
/contentassets/45a3264ffd554ab8bcf6fcb8dcd8268e/hilton-garden-inn.jpg

Sweco Consulting przeprowadziło certyfikację BREEAM In-Use Hotelu Hilton Garden Inn

13 października 2017
Sweco Consulting sp. z o.o. zrealizowało projekt certyfikacji BREEAM In-Use hotelu Hilton Garden Inn, zlokalizowanego przy ul. Marii Konopnickiej 33 w Krakowie. Jest to drugi w Polsce obiekt hotelowy z certyfikatem BREEAM In-Use International 2015. Pierwszym był hotel Andel’s w Krakowie certyfikowany również przez Sweco Consulting.
/contentassets/dbd1dae596f0488bab8764f61a020fd8/worp.jpg

Sweco Consulting zaktualizuje Wstępną Ocenę Ryzyka Powodziowego

03 października 2017
Konsorcjum: Sweco Consulting sp. z o.o. - lider oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy – partner, podpisało umowę z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej na wykonanie usługi pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.