Ostatnie aktualności

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego

31 marca 2020
Już dziś infrastruktura w krajach takich jak Wielka Brytania odpowiada za ponad 50% emisji dwutlenku węgla. Do 2050 r. liczba ta może wzrosnąć do 90%. Zdolność oceny emisji dwutlenku węgla na początkowych etapach projektu jest niezbędna, ponieważ właśnie tam istnieje największy potencjał jego redukcji.
/contentassets/c282d9ece3f6427da2bf867b9e7b3c1b/apzrp.jpg

Sweco zaktualizuje Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

18 marca 2020
Konsorcjum firm: Arcadis Polska sp. z o.o. – Lider, Sweco Consulting sp. z o.o.– Partner, DHI Polska sp. z o.o. – Partner, podpisało umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów Aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Projektu.
/contentassets/c731202dcc0b4bb8ba3770581de9db98/two-men-in-refective-jackets-at-an-excavation-sw-00212_1024.jpg

Sweco nadzorować będzie budowę Zaplecza Technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

27 lutego 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Województwem Podkarpackim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zaplecza Technicznego PKA” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.
/contentassets/d958c0a71dfc465aa2fcd03c14afe91e/zator-2.jpg

Sweco zaprojektuje obwodnicę Zatora. To pierwszy tego typu projekt z wykorzystaniem technologii BIM.

29 stycznia 2020
Sweco Engineering sp. z o.o. podpisało umowę z GDDKiA na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
/contentassets/9078aaa3c88b41e18313bfd2fa65d457/stockholm-central-bridge-by-night-sw-00056_1024--foto_mns_berg.jpg

Sweco nadzorować będzie kolejny projekt w Świnoujściu

12 grudnia 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście, na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.
/contentassets/48b0bf9fadad456898e09b71f2782497/pim4.jpg

Sweco zaprojektuje dwa wiadukty w Poznaniu

09 grudnia 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu”.
/contentassets/2aab2b28af3440bcaed2d9bc226a7b6e/fotoram.io-20.jpg

Małe zmiany w zachowaniu mogą mieć duży wpływ na transformację energetyczną

05 grudnia 2019
W nowym raporcie eksperci Sweco współpracując z naukowcami pokazali, w jaki sposób indywidualne wysiłki wpływają na efekt końcowy. Obniżenie temperatury w europejskich gospodarstwach domowych o 1ºC w ciągu roku grzewczego pozwoliłoby zaoszczędzić wystarczającą ilość energii, aby zapewnić ją miastu wielkości Amsterdamu przez 29 lat.
/contentassets/5aeae98cf9914ce7b55bd02cad52a1db/wellapaward.png

2019 IWBI Leadership Awards rozdane! Daniel Hojniak ze Sweco z nagrodą WELL AP

03 grudnia 2019
International WELL Building Institute™ (IWBI) już kolejny raz docenia członków społeczności WELL™ w dziedzinie zdrowia i poprawy samopoczucia w budynkach i społecznościach. Informujemy, że Daniel Hojniak, dołączył do grupy honorowych osób z całego świata, które przewodzą działaniom mającym na celu zrewolucjonizowanie sposobu myślenia o naszych budynkach, społecznościach i organizacjach oraz wpływu, jaki mają one na nasze zdrowie i jakość życia.
/contentassets/a6be64be37f7482cb8aa74f6542c670b/miasta-przyszlosci-grafika.jpg

Sweco powołuje Fundację Miasta Przyszłości

05 listopada 2019
Sweco Consulting powołało Fundację Miasta Przyszłości, której celem jest promowanie prospołecznych inicjatyw i wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań. Wizja fundacji to szczęśliwe społeczności żyjące w zrównoważonych i nowoczesnych miastach.
/contentassets/2625529227604c2cb50c51a037784806/future-energy-storage_1200x630_logo.jpg

Usługa magazynowania energii - klucz do redukcji emisji dwutlenku węgla

30 października 2019
Choć magazynowanie energii może pomóc w łagodzeniu zmian klimatu, to jednak jej wykorzystanie wciąż jest niewielkie i musiałoby ulec potrojeniu do 2050 r., aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2°C. Osiągnięcie tego celu wymaga przyjrzenia się innowacyjnym sposobom przyspieszenia procesu wdrażania. Czy usługi magazynowania energii (ESaaS) mogą być jednym z rozwiązań?