Ostatnie aktualności

/contentassets/b5193d40a9b240e0a3bf272a80085b10/model.jpg

Sweco opracuje matematyczny model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnych w Łodzi

02 sierpnia 2019
Konsorcjum firm: Sweco Consulting sp. z o.o. - lider, DHI Polska sp. z o.o. - partner, Arup Polska sp. z o.o. - partner, podpisało umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o (ŁSI) oraz Miastem Łódź na opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej / programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź.
/contentassets/22007b4280044f20a0352c8e63dfad4e/ui4_2019_race-to-electrification_770x380_logo.jpg

Pełna elektryfikacja w naszym zasięgu - i to za przystępną cenę

12 czerwca 2019
Nowy raport Sweco analizuje wpływ elektryfikacji na europejskich konsumentów. Raport stwierdza, że elektryfikacja jest jednym z naszych najlepszych narzędzi do łagodzenia zmian klimatu przy ograniczonych kosztach dla konsumenta.
/contentassets/b10b927dae92484db801d3b15c3e359f/07-1.jpg

Sweco Inżynierem przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 512

27 maja 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce”.
/contentassets/d6dd13f7e4174af7ab7100a017496e05/770x380-obwodnica-woznik.jpg

Zaprojektowana przez Sweco Engineering obwodnica Woźnik otwarta

10 maja 2019
7 maja br. otwarto obwodnicę miejscowości Woźniki, dla której dokumentację projektową opracowało Sweco Engineering. Nowa droga ma za zadanie wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta i skomunikować tereny przy powstającej w rejonie autostradzie A1.
/contentassets/6a5395cd92994f9caf958f4bd80400ed/fotoram.io-2.jpg

Sweco Konsultantem przy projekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Górnej Wisły

25 kwietnia 2019
Joint Venture w składzie: Sweco Consulting sp. z o.o. – lider, DHI Polska sp. z o.o – partner, podpisało umowę z Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKPOPDOW), na pełnienie usług konsultingowych dotyczących: „Koncepcji wdrożenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa” realizowanej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW).
/contentassets/0450c94c379f49d9b81126c6685f5d01/1konferencja-miasta-przyszlosci-2019-zdj.glowne.jpg

Podsumowanie II edycji konferencji „Miasta Przyszłości”

24 kwietnia 2019
11 kwietnia 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się II edycja konferencji „Miasta przyszłości” zorganizowana przez firmę Sweco. Wydarzenie, podobnie jak w ubiegłym roku miało, charakter przede wszystkim edukacyjny, a główną ideą było pokazanie inspirujących rozwiązań i pomysłów, pozwalających na tworzenie i rozwój miast przyszłości. Ciekawie dobrana tematyka wykładów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Konferencję odwiedziło blisko 250 osób z różnych środowisk: architektów, urbanistów, projektantów, deweloperów, przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych.
/contentassets/ad698d7606d042e8a47dab69c5a2061f/ui3_re-use_of_energy_770x380_logo.jpg

Ponowne wykorzystanie energii - kluczem do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

24 kwietnia 2019
Produkcja energii jest głównym źródłem globalnej emisji gazów cieplarnianych. Możemy zmniejszyć ten rodzaj emisji, wykorzystując energię w mądrzejszy sposób i ponownie zrobić użytek z jej nadmiaru. W nowym raporcie Sweco analizuje różne rozwiązania w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Raport ten stwierdza, że znaczne zmniejszenie zarówno kosztów, jak i emisji można osiągnąć dzięki inteligentniejszemu wykorzystaniu energii.
/contentassets/d04b3c52b59144668f8139ff1da32553/novdrog-konf-770x380.jpg

Podsumowanie konferencji NOVDROG ’19 w Szczawnicy

17 kwietnia 2019
W dniach 28 – 29 marca 2019 roku w Szczawnicy odbyła się prestiżowa konferencji naukowo-techniczna „Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów”. Jednym z prelegentów był Stanisław Dobranowski, Projektant Drogowy z biura Sweco Engineering w Krakowie. Jego prelekcja dotyczyła Północnej Obwodnicy Krakowa (S 52) – jednej z ważniejszych inwestycji drogowych w rejonie.

Zmiany w Zarządzie Sweco w Polsce

01 kwietnia 2019
Maciej Chrzanowski obejmie funkcję Prezesa Zarządu Sweco Engineering zastępując na tym stanowisku Grzegorza Rolskiego.
/contentassets/46e69c16b9884717b43c75b08faf5f79/ui2_2019_renewable_energy_770x380_logo.jpg

Jak możemy przejść na energię w 100% odnawialną?

27 marca 2019
Produkcja energii jest głównym źródłem globalnej emisji dwutlenku węgla. Przejście na odnawialne źródła energii spowodowałoby znaczne ograniczenie jej emisji. Nowym raport Sweco udowadnia, że nawet jeśli niezbędna technologia i infrastruktura są dostępne, aby zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej, musimy zmienić powstrzymujące nas przed tym negatywne postawy i nieskuteczne podejście.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.