Ostatnie aktualności

/contentassets/fb0f0949d50b414eaaaf07ea61a57720/770x380_stadion_olimpijski_w_halsinkach_fot_sweco_finland.jpg

Sweco nagrodzone za projekt konstrukcji Stadionu Olimpijskiego w Helsinkach

18 listopada 2020
Konstruktorzy Sweco Engineering z warszawskiego biura, na zlecenie Sweco Finland, przygotowali projekt wykonawczy stalowej konstrukcji dachu oraz elewacji helsińskiego Stadionu Olimpijskiego. Stadion otrzymuje kolejne, prestiżowe nagrody za projekt i wykonanie modernizacji.
/contentassets/38481eae41b34d18865656ad242143a8/770x380-2020_sweco-polska-de-s8.jpg

Sweco opracuje projekt budowy odwodnienia odcinka drogi ekspresowej S8

16 listopada 2020
Sweco Engineering opracuje dokumentację projektową obejmującą budowę systemu odwodnienia pasa rozdziału trasy głównej i poprawę systemu odwodnienia dróg dojazdowych drogi ekspresowej S8 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
/contentassets/6e288fcefff140f39ac7d684a00c748e/770x380_polaczenie_sweco_consultin_sweco_engineering_04-01-2021.png

Sweco Consulting i Sweco Engineering staną się jedną firmą

06 listopada 2020
Sweco Consulting i Sweco Engineering łączą się i od 04 stycznia 2021 roku działać będą pod nazwą Sweco Polska sp. z o.o.
/contentassets/b59ea7ab8618446c84fa0b3eb7c53310/tintin_nature_12_gotland_faro_770x380.jpg

Sweco wygrało przetarg na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich

03 listopada 2020
Sweco Consulting sp. z o.o., jako lider konsorcjum z DHI Polska sp. z o.o., będzie opracowywać aktualizację programu ochrony wód morskich, na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Celem projektu jest opracowanie zaktualizowanego zestawu działań, które przyczynią się do utrzymania lub przywrócenia dobrego stanu wód morskich polskiej strefy ekonomicznej.
/contentassets/5aec98bc48794db6ad09cc1811ece1ed/ui_5_770x380_logo.jpg

W wielu miastach brakuje planów adaptacji klimatycznej

02 listopada 2020
Tylko jedno na cztery europejskie miasto ma plan adaptacji do nadchodzących zmian klimatu. Nadal jest czas na działania, ale musimy pilnie przyśpieszyć ich tempo.
/contentassets/1098be741f414c7dad67cab10d9559dc/writing-1149962_1280.jpg

Sweco Inżynierem przy Projekcie Odwodnienia Miasta Łodzi

27 października 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Łódź, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Odwodnienie Miasta Łodzi.” Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska."
/contentassets/91ba905a6752451eabc104d787cb58dc/ui_4_1200x630_logo.jpg

Nasze miasta: Ekologiczne pustynie czy gorące miejsca bioróżnorodności?

14 października 2020
Ochrona bioróżnorodności jest niezbędna do łagodzenia skutków zmian klimatu, a nawet zapobiegania pandemiom, stwierdził niedawno Sekretarz Generalny ONZ António Guterres. W nowym raporcie Sweco pokazuje, jak projektowanie urbanistyczne może uczynić nasze miasta częścią tego rozwiązania.
/contentassets/9bf8da0dedda43b9b51108dec704a08e/gpp-business-park-1.jpg

Katowicki biurowiec K. Bloch z certyfikatem BREEAM Oustanding

09 października 2020
Biurowiec K. Bloch GPP Business Park, za certyfikację którego odpowiedzialne było Sweco Consulting, otrzymał Certyfikat BREEAM Final na poziomie „Oustanding”. Certyfikacja została przeprowadzona w systemie BREEAM International New Construction 2016. Budynek uzyskał 86,7% co umożliwiło mu zdobycie najwyższej punktacji w Polsce w tym systemie w certyfikacji Final.
/contentassets/9c273f0c61fb4eb4ac9b2ee600ac46a8/most.png

Sweco zwycięzcą Tekla Global BIM Awards!!!

06 października 2020
Projekt mostu Randselva na drodze E16 w Norwegii, za który odpowiedzialny był międzynarodowy zespół Sweco, w tegorocznej edycji Tekla Global BIM Awards wygrał główną nagrodę i został uznany za najlepszy projekt BIM na świecie.

Plan Połączenia Spółek Sweco Consulting sp. z o.o. i Sweco Engineering sp. z o.o.

30 września 2020
Zarząd Spółki Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym informuje, że w dniu 30.09.2020 został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: Sweco Consulting sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu jako Spółki Przejmującej i Sweco Engineering sp. z o.o z siedzibą w Krakowie jako Spółki Przejmowanej.