Ostatnie aktualności

/contentassets/5c2c85e6479a4d47a876427bc590fdc0/writing-1149962_1280.jpg

Sweco nadzorować będzie budowę elektrociepłowni w Olsztynie

22 września 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Dobra Energia dla Olsztyna spółka z o.o w Warszawie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu: „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
/contentassets/033a82a4a97843449f24871c56d2bc4b/oawaab.jpg

Sweco opracuje dokumentację dla obwodnicy Oławy

16 września 2020
Sweco Engineering sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94 wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowań.
/contentassets/db381cc8ab4549a9976799e7cf2ee6f2/baner_konferencja_miasta_przyszlosci_2020.jpg

3 edycja konferencji „Miasta Przyszłości” – poznaj najnowsze trendy i rozwiązania dla miast

01 września 2020
W dniach 15-17 września 2020 r. odbędzie się 3 edycja konferencji „Miasta Przyszłości” organizowana przez Fundację Miasta Przyszłości oraz Sweco Consulting. Celem konferencji jest szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości uczestników w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań dotyczących miast przyszłości. Program konferencji jest zróżnicowany i multidyscyplinarny, więc każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.
/contentassets/98205ab5f09e4dfcb9d1db8846c6eb0c/dji_0201.jpg

Obwodnica Luboszyc i Irządze, zaprojektowana przez Sweco, otwarta.

05 sierpnia 2020
Pod koniec lipca otwarta została obwodnica miejscowości Irządze i Luboszyce, dla której dokumentację projektową, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj”, opracowało Sweco Engineering sp. z o.o.
/contentassets/1a053c0722a5407f93666be7213154e1/architect-254579_1280-1-1.jpg

Sweco opracuje dokumentację naprawy instalacji technologicznych w Zakładzie Centralnym w Warszawie

27 lipca 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę/wymianę rurociągów instalacji technologicznych, Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81, dzielnica Ochota, Warszawa.
/contentassets/006e50f0dc4f4af7a1c7f660dc7088bb/architect-254579_1280-1.jpg

Sweco poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Krzyszkowicach

08 lipca 2020
Sweco Engineering sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminna w m. Krzyszkowice”.
/contentassets/6490953d1da94a5faddb2cea52a704cb/plgbc-nowe.png

Marcin Gawroński Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

03 lipca 2020
Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), które odbyło się w dniu 24 czerwca br. wybrano nowego Prezydenta Stowarzyszenia, nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejne trzy lata. Nasz firmowy kolega Marcin Gawroński został powołany do Zarządu Stowarzyszenia, a na stanowisko Prezydent PLGBC wybrano Agnieszkę Strzemińską, Marketing Manager Poland & Baltics z firmy Knauf Insulation.
/contentassets/7887103112454bad8b7119f7a95b88e7/ui_3_1200x630_logo.jpg

Miasta muszą budować odporność na coraz powszechniejsze fale upałów

01 lipca 2020
Koronawirus naraził starszych obywateli na poważne ryzyko, ale coraz cieplejsza Europa stanowi jeszcze jedno poważne zagrożenie. Więcej Europejczyków umiera z powodu fal upałów niż z powodu wszystkich innych zagrożeń naturalnych łącznie. Musimy zrobić więcej, aby przygotować i dostosować nasze miasta na przyszłość, podsumowuje Sweco w najnowszym raporcie Urban Insight.
/contentassets/4099760f8b604228a30680574048ad66/ui_2_1200x630_logo.jpg

Planowanie wzrostu zagęszczenia i zagrożeń klimatycznych - w jaki sposób tworzymy odporne społeczeństwa?

10 czerwca 2020
Nowy raport Sweco prezentuje sposoby na zwiększenie liczby mieszkańców danej okolicy, liczby miejsc pracy oraz terenów zielonych o 100%, jednocześnie poprawiając warunki życia i odporności na zmiany klimatu.
/contentassets/bb741ed37c77461db8a68c13000d3f8e/spectra-breeam-1.jpg

Warszawski biurowiec Bobrowiecka 8 z Certyfikatem BREEAM „Excellent”

05 czerwca 2020
Biurowiec Bobrowiecka 8, za certyfikację którego odpowiedzialne było Sweco Consulting, otrzymał Certyfikat BREEAM Final na poziomie „Excellent”. Certyfikacja została przyznana w pełnej wersji „Fully Fitted” z wynikiem 72,4%. Uzyskana nota przewyższa otrzymany w 2016 r. precertyfikat BREEAM Interim „Very Good”.