Ostatnie aktualności

/contentassets/a6be64be37f7482cb8aa74f6542c670b/miasta-przyszlosci-grafika.jpg

Sweco powołuje Fundację Miasta Przyszłości

05 listopada 2019
Sweco Consulting powołało Fundację Miasta Przyszłości, której celem jest promowanie prospołecznych inicjatyw i wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań. Wizja fundacji to szczęśliwe społeczności żyjące w zrównoważonych i nowoczesnych miastach.
/contentassets/2625529227604c2cb50c51a037784806/future-energy-storage_1200x630_logo.jpg

Usługa magazynowania energii - klucz do redukcji emisji dwutlenku węgla

29 października 2019
Choć magazynowanie energii może pomóc w łagodzeniu zmian klimatu, to jednak jej wykorzystanie wciąż jest niewielkie i musiałoby ulec potrojeniu do 2050 r., aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2°C. Osiągnięcie tego celu wymaga przyjrzenia się innowacyjnym sposobom przyspieszenia procesu wdrażania. Czy usługi magazynowania energii (ESaaS) mogą być jednym z rozwiązań?
/contentassets/17bf5fa4848543ebabd25ea3fe257cad/tramwaj.jpg

Sweco zaprojektuje linię tramwajową w Krakowie

27 września 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Miejską Kraków na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)”.
/contentassets/f8daa84bb9944a77a341caad9b41ce5a/fotoram.io-7.jpg

Sweco Inżynierem Kontraktu przy budowie Podkarpackiego Centrum Nauki

26 września 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy inwestycji p.n.: „Budowa Podkarpackiego Centrum Nauki” realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj.
/contentassets/3e2662cc346e434aa3fa68c2b4f44fd9/fotoram.io-2.jpg

Sweco zwycięzcą dwóch rankingów 24 edycji Book of Lists

25 września 2019
W dniu 24 września w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji inauguracji 24 wydania rocznika Book of Lists 2019/2020. W tegorocznej edycji dwa pierwsze miejsca zajęło Sweco Consulting sp. z o.o. Zwyciężyliśmy w dwóch kategoriach: Zarządzanie Projektem Budowlanym oraz Pozyskiwanie Funduszy Unijnych.
/contentassets/c6f153da8738400ea4fd041e95bb62c2/sewage-plant-2224933_1280.jpg

Sweco Inżynierem przy projekcie oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie.

05 września 2019
Sweco Consulting podpisało umową ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie pn.: ”Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA IIA”.
/contentassets/b5193d40a9b240e0a3bf272a80085b10/model.jpg

Sweco opracuje matematyczny model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnych w Łodzi

02 sierpnia 2019
Konsorcjum firm: Sweco Consulting sp. z o.o. - lider, DHI Polska sp. z o.o. - partner, Arup Polska sp. z o.o. - partner, podpisało umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o (ŁSI) oraz Miastem Łódź na opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej / programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź.
/contentassets/22007b4280044f20a0352c8e63dfad4e/ui4_2019_race-to-electrification_770x380_logo.jpg

Pełna elektryfikacja w naszym zasięgu - i to za przystępną cenę

12 czerwca 2019
Nowy raport Sweco analizuje wpływ elektryfikacji na europejskich konsumentów. Raport stwierdza, że elektryfikacja jest jednym z naszych najlepszych narzędzi do łagodzenia zmian klimatu przy ograniczonych kosztach dla konsumenta.
/contentassets/b10b927dae92484db801d3b15c3e359f/07-1.jpg

Sweco Inżynierem przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 512

27 maja 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce”.
/contentassets/d6dd13f7e4174af7ab7100a017496e05/770x380-obwodnica-woznik.jpg

Zaprojektowana przez Sweco Engineering obwodnica Woźnik otwarta

10 maja 2019
7 maja br. otwarto obwodnicę miejscowości Woźniki, dla której dokumentację projektową opracowało Sweco Engineering. Nowa droga ma za zadanie wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta i skomunikować tereny przy powstającej w rejonie autostradzie A1.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.