Ostatnie aktualności

/contentassets/6490953d1da94a5faddb2cea52a704cb/plgbc-nowe.png

Marcin Gawroński Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

03 lipca 2020
Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), które odbyło się w dniu 24 czerwca br. wybrano nowego Prezydenta Stowarzyszenia, nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejne trzy lata. Nasz firmowy kolega Marcin Gawroński został powołany do Zarządu Stowarzyszenia, a na stanowisko Prezydent PLGBC wybrano Agnieszkę Strzemińską, Marketing Manager Poland & Baltics z firmy Knauf Insulation.
/contentassets/7887103112454bad8b7119f7a95b88e7/ui_3_1200x630_logo.jpg

Miasta muszą budować odporność na coraz powszechniejsze fale upałów

01 lipca 2020
Koronawirus naraził starszych obywateli na poważne ryzyko, ale coraz cieplejsza Europa stanowi jeszcze jedno poważne zagrożenie. Więcej Europejczyków umiera z powodu fal upałów niż z powodu wszystkich innych zagrożeń naturalnych łącznie. Musimy zrobić więcej, aby przygotować i dostosować nasze miasta na przyszłość, podsumowuje Sweco w najnowszym raporcie Urban Insight.
/contentassets/4099760f8b604228a30680574048ad66/ui_2_1200x630_logo.jpg

Planowanie wzrostu zagęszczenia i zagrożeń klimatycznych - w jaki sposób tworzymy odporne społeczeństwa?

10 czerwca 2020
Nowy raport Sweco prezentuje sposoby na zwiększenie liczby mieszkańców danej okolicy, liczby miejsc pracy oraz terenów zielonych o 100%, jednocześnie poprawiając warunki życia i odporności na zmiany klimatu.
/contentassets/bb741ed37c77461db8a68c13000d3f8e/spectra-breeam-1.jpg

Warszawski biurowiec Bobrowiecka 8 z Certyfikatem BREEAM „Excellent”

05 czerwca 2020
Biurowiec Bobrowiecka 8, za certyfikację którego odpowiedzialne było Sweco Consulting, otrzymał Certyfikat BREEAM Final na poziomie „Excellent”. Certyfikacja została przyznana w pełnej wersji „Fully Fitted” z wynikiem 72,4%. Uzyskana nota przewyższa otrzymany w 2016 r. precertyfikat BREEAM Interim „Very Good”.
/contentassets/0c946e6b21b941b78912daae169b913c/most-chrobrego.jpg

Mosty Chrobrego, w projekt których zaangażowane było Sweco, doczekają się realizacji

26 maja 2020
Mosty północny i południowy, znajdujące się w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu, zostaną wybudowane. Wrocławskie Inwestycje wybrały wykonawcę robót, dzięki czemu miasto, za dwa lata, zyska nowe połączenie Sępolna ze Swojczycami.
/contentassets/b10d4425d55e4a43bc4c68b3c15e0753/07-1.jpg

Sweco Inżynierem przy budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512

19 maja 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztyn na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie pn.:” Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.
/contentassets/73ffe4cf923d4014a46027568b40e6b2/2.jpg

Sweco Inwestorem Zastępczym przy modernizacji Hali Arena w Poznaniu

14 maja 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu.
/contentassets/1698685c909e4737a4bf08f7d65e5cbd/customer-and-consultant-inside-an-officebuilding-sw-00165_1024--foto_casper_hedberg.jpg

Sweco z kontraktem na nadzór adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

02 kwietnia 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
/contentassets/5addeb7dd96e48a4a909f2655c387588/two-people-talking-in-front-of-a-canal-sw-00022_1024--foto_casper_hedberg.jpg

Sweco Inżynierem przy projekcie budowy drogi wodnej

01 kwietnia 2020
Sweco Consulting sp. z o.o podpisało umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu p.n.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” część 1.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego

31 marca 2020
Już dziś infrastruktura w krajach takich jak Wielka Brytania odpowiada za ponad 50% emisji dwutlenku węgla. Do 2050 r. liczba ta może wzrosnąć do 90%. Zdolność oceny emisji dwutlenku węgla na początkowych etapach projektu jest niezbędna, ponieważ właśnie tam istnieje największy potencjał jego redukcji.