Ostatnie aktualności

/contentassets/0c946e6b21b941b78912daae169b913c/most-chrobrego.jpg

Mosty Chrobrego, w projekt których zaangażowane było Sweco, doczekają się realizacji

26 maja 2020
Mosty północny i południowy, znajdujące się w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu, zostaną wybudowane. Wrocławskie Inwestycje wybrały wykonawcę robót, dzięki czemu miasto, za dwa lata, zyska nowe połączenie Sępolna ze Swojczycami.
/contentassets/b10d4425d55e4a43bc4c68b3c15e0753/07-1.jpg

Sweco Inżynierem przy budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512

19 maja 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztyn na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie pn.:” Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.
/contentassets/73ffe4cf923d4014a46027568b40e6b2/2.jpg

Sweco Inwestorem Zastępczym przy modernizacji Hali Arena w Poznaniu

14 maja 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu.
/contentassets/1698685c909e4737a4bf08f7d65e5cbd/customer-and-consultant-inside-an-officebuilding-sw-00165_1024--foto_casper_hedberg.jpg

Sweco z kontraktem na nadzór adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

02 kwietnia 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
/contentassets/5addeb7dd96e48a4a909f2655c387588/two-people-talking-in-front-of-a-canal-sw-00022_1024--foto_casper_hedberg.jpg

Sweco Inżynierem przy projekcie budowy drogi wodnej

01 kwietnia 2020
Sweco Consulting sp. z o.o podpisało umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu p.n.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” część 1.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego

31 marca 2020
Już dziś infrastruktura w krajach takich jak Wielka Brytania odpowiada za ponad 50% emisji dwutlenku węgla. Do 2050 r. liczba ta może wzrosnąć do 90%. Zdolność oceny emisji dwutlenku węgla na początkowych etapach projektu jest niezbędna, ponieważ właśnie tam istnieje największy potencjał jego redukcji.
/contentassets/c282d9ece3f6427da2bf867b9e7b3c1b/apzrp.jpg

Sweco zaktualizuje Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

18 marca 2020
Konsorcjum firm: Arcadis Polska sp. z o.o. – Lider, Sweco Consulting sp. z o.o.– Partner, DHI Polska sp. z o.o. – Partner, podpisało umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów Aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Projektu.
/contentassets/c731202dcc0b4bb8ba3770581de9db98/two-men-in-refective-jackets-at-an-excavation-sw-00212_1024.jpg

Sweco nadzorować będzie budowę Zaplecza Technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

27 lutego 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Województwem Podkarpackim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zaplecza Technicznego PKA” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.
/contentassets/d958c0a71dfc465aa2fcd03c14afe91e/zator-2.jpg

Sweco zaprojektuje obwodnicę Zatora. To pierwszy tego typu projekt z wykorzystaniem technologii BIM.

29 stycznia 2020
Sweco Engineering sp. z o.o. podpisało umowę z GDDKiA na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
/contentassets/9078aaa3c88b41e18313bfd2fa65d457/stockholm-central-bridge-by-night-sw-00056_1024--foto_mns_berg.jpg

Sweco nadzorować będzie kolejny projekt w Świnoujściu

12 grudnia 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście, na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.