Ostatnie aktualności

/contentassets/1248cddbf1174a2c88235233759b69cc/ui1-770.jpg

Redefiniujemy przestrzenie miejskie - na pierwszym miejscu stawiamy ludzi

17 maja 2021
Według Europejskiej Agencji Środowiska ponad 70 procent ludzi w europejskich miastach oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a jak stwierdza Światowa Organizacja Zdrowia: 1 milion zgonów rocznie w Europie ma miejsce z powodu braku aktywności fizycznej. Kluczem do zdrowszego, bardziej produktywnego i ekologicznego, a mniej zanieczyszczonego miasta może być nowa strategia planowania i projektowania oparta na idei wspólnej prędkości w przestrzeni miejskiej.
/contentassets/d4c612bc7f2d4e73ae739eb4f22b5c7c/770x380-holden-baxter-unsplash.jpg

Sweco Polska opracowuje Studium korytarzowe DK7 Rabka – Chyżne

14 maja 2021
Sweco Polska wykona na zlecenie GDDKiA O. Kraków, studium korytarzowe dla dwujezdniowej Drogi Krajowej nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne, która stanowi ważny szlak komunikacyjny znajdujący się w ciągu europejskiej trasy E77.
/contentassets/d1f590267dc44f7e86285d75605c09f6/770x380-meeting-2284501_1280.jpg

Sweco Polska nadzoruje utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego Gdynia Karwiny

11 maja 2021
Sweco Polska podpisało z Gminą Miasta Gdyni umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny – faza 1.”
/contentassets/449e7f017fd043539a960d2b31b5da8c/ui1-770.jpg

Redefiniujemy przestrzenie miejskie - na pierwszym miejscu stawiamy ludzi

28 kwietnia 2021
Według Europejskiej Agencji Środowiska ponad 70 procent ludzi w europejskich miastach oddycha zanieczyszczonym powietrzem, a jak stwierdza Światowa Organizacja Zdrowia: 1 milion zgonów rocznie w Europie ma miejsce z powodu braku aktywności fizycznej. Kluczem do zdrowszego, bardziej produktywnego i ekologicznego, a mniej zanieczyszczonego miasta może być nowa strategia planowania i projektowania oparta na idei wspólnej prędkości w przestrzeni miejskiej.
/contentassets/03d0d20c96a6424c8222a097cee53afa/770x380-sweco-polska-przygotowuje-koncepcje-budowy-linii-tramwajowej-na-rzonke-krakow-fot-kurpiel-unsplash.jpg

Sweco Polska przygotowuje koncepcję budowy linii tramwajowej na os. Rżąka w Krakowie

26 kwietnia 2021
Sweco Polska podpisało z Gminą Miejską Kraków, umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej w Krakowie pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka, wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, z uwzględnieniem połączenia z Wieliczką. Celem inwestycji jest poszerzenie i uatrakcyjnienie siatki transportu publicznego oraz dostosowanie go do potrzeb współczesnego, zrównoważonego miasta.
/contentassets/8a31bcdd422144fb9a9d09f9a51796c5/770x380-palmiarnia-fot-pixabaycom.jpg

Sweco Polska odpowiada za projekt kompleksowej przebudowy obiektów Palmiarni Poznańskiej

31 marca 2021
Sweco Polska sp. z o.o., na zlecenie Miasta Poznań, przygotuje kompletną dokumentację projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki. Obecnie Palmiarnia Poznańska zajmuje powierzchnię ok. 5 055 m2, co czyni ją jedną z największych obiektów tego typu w Europie, a okazy roślin, które w niej rosną, są unikatowe również na europejską skalę. Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla flory i fauny, a także zwiedzających, niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji obiektu.
/contentassets/cc6ffb81c7d249c2bc7a342850717fbe/770x380-nadzory.jpg

Sweco Polska Inżynierem Kontraktu dla inwestycji ekologicznej w Bielsku-Białej

30 marca 2021
W Bielsku Białej przygotowywana jest rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Celem przedsięwzięcia jest ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie działalności człowieka, która ma negatywny wpływ na środowisko na obszarach chronionych. Sweco Polska będzie nadzorowało inwestycję na zlecenie Miasta Bielsko-Biała.
/contentassets/74a8352642a6462299bd892aae0f92c8/770x380-olivia-business-center-certyfikacja-weel-sweco-polska.jpg

Olivia Business Centre otrzymało odznakę WELL Health-Safety Rating z maksymalnym możliwym wynikiem

23 marca 2021
5 budynków biurowych należących do kompleksu Olivia Business Center zostało ocenionych w ramach nowego schematu certyfikacji WELL Health-Safety Rating, który jest odpowiedzią na pandemię COVID-19, a także inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Za proces certyfikacji odpowiadało Sweco Polska.
/contentassets/1dcf013b574d4a748b0b2491c6e6a09a/770x380-swiatowy-dzien-wody-2021-sweco.jpg

Światowy Dzień Wody przypomina nam o docenianiu tego daru natury

22 marca 2021
22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W tym roku świętować będziemy pod hasłem „doceniajmy wodę”, mając na celu m.in. uświadomienie, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Chociaż woda zajmuje ok. 3/4 powierzchni naszej planety, to ponad połowa mieszkańców Ziemi za ok. 33 lata może zacząć odczuwać skutki niedoboru wody zdatnej do picia. ​[1]
/contentassets/fa44dc8a141f4df3b547137bef0a3bdf/770x380-wizualizacja-budynku-uw.jpg

Budynek Uniwersytetu Warszawskiego z certyfikatem BREEAM

17 marca 2021
Warszawski budynek naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii, Kognitywistyki i Psychofizjologii UW na Kampusie Ochota, jako pierwszy wśród uczelni wyższych w Polsce, otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie „Very Good” (63,3%) i jest świetnym przykładem zrównoważonego budownictwa w sektorze publicznym. Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji