M1 już po raz trzeci z certyfikatami BREEAM In-Use

/contentassets/b830ab4a2a224ca1960ecdc5993afbdf/img_20180823_101638.jpg

M1 już po raz trzeci z certyfikatami BREEAM In-Use

21 stycznia 2019
Posiadanie certyfikatu BREEAM In-Use świadczy o randze obiektu oraz o zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań i dobrych praktyk. Jest też potwierdzeniem, że budynki są wciąż w doskonałej kondycji i podążają za nowymi technologiami i rosnącymi oczekiwaniami najemców. Takim osiągnięciem może pochwalić się dziewięć Centrów Handlowych M1, których zarządcą jest Metro Properties.

Jest to już trzecia recertyfikacja Metro Properties przeprowadzona przez Sweco Consulting (dawniej Grontmij). Przy poprzedniej certyfikacji w 2015 r. dwa centra handlowe M1 Poznań i M1 Kraków uzyskały certyfikaty na poziomie Outstanding w części Building Management. Były to pierwsze w Polsce certyfikaty z tak wysokim wynikiem. Obecnie wszystkie obiekty M1 zostały ocenione na poziomie Excellent w części dotyczącej budynku (Asset Performance) oraz na poziomie Outstanding w części związanej z zarządzaniem obiektem (Building Management).

Cykliczność certyfikacji ma na celu zapewnienie, że pomimo upływu lat, budynek wciąż spełnia określone standardy. Związane jest to z podejmowaniem nowych działań, jak i poszukiwaniem ciekawych rozwiązań, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami systemu BREEAM In-Use. Cieszymy się, że już po raz trzeci mogliśmy pomóc Metro Properties w realizacji założonego celu oraz osiągnąć tak wysokie wyniki – mówi Magdalena Migdał, Assessor BREEAM In-Use.

Certyfikacja w części Asset Performance opiera się na charakterystyce budynku. Ocenia się tu m.in. rozwiązania w zakresie jakości środowiska wewnętrznego, gospodarki odpadami, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Część Building Management dotyczy jakości procedur zarządzania budynkiem.

Warto wspomnieć o niektórych ciekawych działaniach, które pozwoliły uzyskać tak wysokie wyniki obiektom handlowym M1:

  • Wykonano analizę ekologiczną. Na jej podstawie zrealizowano wszystkie proponowane przez ekologa zalecenia m.in. stworzono warunki dla bytowania zwierząt (zimowiska dla jeży, hotele i martwe drewno dla owadów), zadbano także o element edukacyjny, mający na celu zwiększenie świadomości ekologicznej osób odwiedzających obiekty, poprzez umieszczenie tablic informacyjnych dotyczących zastosowanych rozwiązań i ich roli dla środowiska;
  • Opracowano raporty zanieczyszczenia światłem (night time light pollution). Na ich podstawie uzyskano kompleksową ocenę dotyczącą światła przeszkadzającego, pochodzącego od centrów handlowych. Zastosowano zalecane środki w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem;
  • Stosowane są rozwiązania retencjonujące wodę deszczową;
  • We wszystkich obiektach M1 stosowane są dla najemców umowy zielonego najmu, w których określane są cele jakościowe dotyczące zużycia energii elektrycznej, wody i redukcji odpadów komunalnych;
  • Ustanawiane i raportowane są cele w zakresie redukcji CO2 poprzez ograniczenie zasięgu dostaw i korzystanie z lokalnych dostawców, a także flotę samochodową;
  • Wykonywane są regularnie pomiary wydatków świeżego powietrza, potwierdzające wydajność wentylacji mechanicznej;
  • Zainstalowane są także udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących, takie jak oznaczenia w języku Braille’a.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.