Marcin Gawroński Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

/contentassets/6490953d1da94a5faddb2cea52a704cb/plgbc-nowe.png

Marcin Gawroński Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

3 lipca 2020
Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), które odbyło się w dniu 24 czerwca br. wybrano nowego Prezydenta Stowarzyszenia, nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejne trzy lata. Nasz firmowy kolega Marcin Gawroński został powołany do Zarządu Stowarzyszenia, a na stanowisko Prezydent PLGBC wybrano Agnieszkę Strzemińską, Marketing Manager Poland & Baltics z firmy Knauf Insulation.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

Misją Stowarzyszenia jest umożliwienie zjednoczenia branży budowlanej w celu transformacji sposobów projektowania, budowania, użytkowania i rozbiórki budynków poprzez budowanie sieci relacji, wspierania projektów, aktywności i badań, dzielenia się wiedzą, stymulacji do innowacyjnych działań.

To zaszczyt i wyróżnienie móc dołączyć do tak zacnego grona ekspertów. Liczę, że wspólnie będziemy mieć realny wpływ na kształtowanie środowiska budownictwa zrównoważonego w Polsce. Wierzę, że dzięki działalności w Zarządzie Stowarzyszenia i z wykorzystaniem dostępnych dzięki temu narzędzi będę mógł zmieniać naszą branżę na lepsze. Moja motywacja wynika z chęci promowania i stosowania najlepszych praktyk, rozwoju innowacji, podnoszenia poprzeczki. Zależy mi także na szerokiej i efektywnej edukacji, uświadamianiu i eliminowaniu popełnianych błędów.” – Marcin Gawroński

Sweco jest członkiem Stowarzyszenia od 2009 roku. Aktywnie włączamy się w działania PLGBC poprzez współpracę w zakresie eventów (m.in. Sympozjum, Dzień Ziemi, Green Building’s Tours), szkoleń i akcji edukacyjnych i proekologicznych, publikacji czyudziału w grupach roboczych.

Marcin Gawroński
Obecnie pełni funkcję Dyrektora Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Consulting. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży budownictwa zrównoważonego. Jest licencjonowanym Asesorem BREEAM NC i IRFO, BREEAM AP, BREEAM In-Use i LEED Green Associate. Jest także Prezesem Zarządu Fundacji Miasta Przyszłości oraz autorem kilku publikacji z obszarów związanych z budownictwem ekologicznym. Posiada stopień doktora nauk technicznych Politechniki Poznańskiej.

Dział Budownictwa Ekologicznego Sweco jest liderem w Polsce w zakresie certyfikacji wielokryterialnych. Świadczy też szereg usług konsultingowych z zakresu zrównoważonego budownictwa. Był wielokrotnie nagradzany, m.in. BREEAM Awards, czy Eurobuild – Green Service Provider of the Year.

Pełne podsumowanie wyborów można znaleźć na stronie PLGBC.