“Miejskie Zdrowie i Dobre samopoczucie” – Witamy nowy motyw przewodni Urban Insight!

/contentassets/fdf1d2c3fb924e9b93daedd7fcf68886/770x380-witamy-nowy-temat-sweco-urbaninsight.jpg

“Miejskie Zdrowie i Dobre samopoczucie” – Witamy nowy motyw przewodni Urban Insight!

24 lutego 2021
Jak możemy zmienić nasze miejskie przestrzenie życiowe na lepsze? W 2021 roku Sweco, w swoich raportach Urban Insight, zwróci szczególną uwagę na problematykę zdrowia i dobrego samopoczucia w mieście. Covid-19 pokazał nam, że jako społeczeństwo wciąż stoimy przed wieloma wyzwaniami zdrowotnymi.

Istnieją trzy kluczowe obszary poprawy ogólnego stanu zdrowia w społecznościach miejskich: zrównoważona mobilność, zdrowe miasta i budynki oraz bezpieczne systemy wodne. Eksperci Sweco badają naszą przeszłość i teraźniejszość, aby wyobrazić sobie najbliższą przyszłość, w której miasta są ośrodkami zdrowia i szczęścia.

„Potrzeba wnikliwości, odwagi i poświęcenia, aby razem zmienić społeczeństwo” - Isabelle Putseys, Liderka Ekspertów Urban Insight

W ciągu tego roku, eksperci z całej Europy, przebadają koncepcję „miasta jako szczepionki” i pokażą, w jaki sposób można rozwiązać lub złagodzić kryzys zdrowotny oraz klimatyczny, dzięki wiedzy inżynieryjnej i projektowej.

Zapraszamy na stronę UrbanInsigt