Mosty Chrobrego, w projekt których zaangażowane było Sweco, doczekają się realizacji

/contentassets/0c946e6b21b941b78912daae169b913c/most-chrobrego.jpg

Mosty Chrobrego, w projekt których zaangażowane było Sweco, doczekają się realizacji

26 maja 2020
Mosty północny i południowy, znajdujące się w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu, zostaną wybudowane. Wrocławskie Inwestycje wybrały wykonawcę robót, dzięki czemu miasto, za dwa lata, zyska nowe połączenie Sępolna ze Swojczycami.

Budowa mostów to od dawna wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Ta cześć Wrocławia dynamicznie się rozwija, powstają tu nowe osiedla mieszkaniowe, a istniejąca przeprawa z uwagi na zły stan techniczny posiada ograniczoną nośność. Droga DW455 jest w godzinach szczytu zakorkowana. Budowa nowych mostów znacznie poprawi przepustowość w tym miejscu oraz umożliwi rozszerzenie sieci komunikacji miejskiej o linię tramwajową wydłużoną do planowanej przez PKP stacji kolejowej.

Przedmiotowa inwestycja zakłada:

  • Budowę Mostu północnego nad kanałem żeglugowym - jednoprzęsłowy o rozpiętości 51,5 m.
  • Budowę Mostu południowego nad kanałem przeciwpowodziowym i obszarami zalewowymi - czteroprzęsłowy o rozpiętościach (licząc od przyczółka pd.-zach., przy ul. Mickiewicza): 23,5 - 51,5 - 51,5 metrów.

Oba mosty posiadać będą jezdnie ogólnodostępne dla samochodów, po jednym pasie ruchu w obie strony, jezdnie dla dwukierunkowej komunikacji miejskiej z torowiskami oraz obustronne , po jednym pasie ruchu w obie strony oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja, w późniejszym etapie, zakłada także przedłużenie linii tramwajowej z pętli Sępolno do nowoprojektowanej pętli Swojczyce o długości ok.1,4 km.

Sweco, na zlecenie Gminy Wrocław reprezentowanej przez spółkę miejską Wrocławskie Inwestycje, odpowiedzialne było za uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Mostów Chrobrego wraz z dojazdami i przeniesieniem magistrali wodociągowej i gazowej ze starego mostu, a także za przygotowanie koncepcja przedłużenia linii tramwajowej z pętli Sępolno do nowoprojektowanej pętli Swojczyce.

Wybrany w maju wykonawca ma 24 miesiące na realizację zadania.