Obwodnica Luboszyc i Irządze, zaprojektowana przez Sweco, otwarta.

/contentassets/98205ab5f09e4dfcb9d1db8846c6eb0c/dji_0201.jpg

Obwodnica Luboszyc i Irządze, zaprojektowana przez Sweco, otwarta.

5 sierpnia 2020
Pod koniec lipca otwarta została obwodnica miejscowości Irządze i Luboszyce, dla której dokumentację projektową, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj”, opracowało Sweco Engineering sp. z o.o.

Budowa obwodnicy miejscowości Irządze i Luboszyce miała na celu zwiększenie przepustowości DW nr 323 poprzez wyeliminowanie przejazdu przez miejscowości oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Nowa droga omija tereny zabudowy mieszkaniowej, dzięki temu cały tranzytowy ruch pojazdów ciężkich został przeniesiony z aktualnej trasy na przystosowaną do tego natężenia ruchu obwodnicę.

Budowa obwodnicy trwała niespełna rok. W ramach inwestycji powstała droga wojewódzka klasy G o długości ~ 4.75 km, wraz z układem dodatkowych jezdni, 4 obiekty inżynierskie, skrzyżowania z drogą gminną oraz rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 330. Przebudowane zostały także sieci uzbrojenia terenu takie jak, wodociągi, sieci teletechniczne i elektroenergetyczne.

Sweco odpowiedzialne było za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Link do filmu dostępny jest tutaj>>>