Ogromny sukces młodego zespołu Sweco Consulting w konkursie „Cities for our Future”

/contentassets/838a31c9469042d7a378b2504cc182d1/sweco-re-bench-wizualizacja.png

Ogromny sukces młodego zespołu Sweco Consulting w konkursie „Cities for our Future”

3 sierpnia 2018
Zmiany klimatyczne dają nam się coraz bardziej we znaki. Fale upałów, deszcze nawalne i susze występują coraz częściej. Zwłaszcza w miastach ich skutki są wyjątkowo odczuwalne. Dlatego też młodzi profesjonaliści ze Sweco Consulting na potrzeby konkursu zorganizowanego przez RICS wymyślili nowatorską, ekologiczną ławkę przechwytującą wodę deszczową.

Ławka ma za zadanie przechwytywać wodę deszczową (zwłaszcza podczas deszczy nawalnych) i gromadzić ją w specjalnej warstwie retencyjnej oraz w zbiorniku umieszczonym pod siedziskiem (lub w gruncie). Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie ilości i spowolnienie odpływu wody do kanalizacji, a także chłodzenie najbliższego otoczenia dzięki odparowaniu zgromadzonej wody oraz roślinności.

Dodatkowym elementem ławki jest dach, który nie tylko daje schronienie przed słońcem i deszczem, ale jednocześnie zbiera deszczówkę i produkuje zieloną energię dzięki panelom fotowoltaicznym. Zmagazynowana energia elektryczna może służyć np. do ładowania smartfonów, zasilania ekranów LCD lub pompy do podlewania zieleni.

W zamyśle twórców ławka ma być dostosowana do potrzeb danej lokalizacji w mieście czy na osiedlu. Może być wyposażona w kosze do segregacji odpadów, regał z książkami, domki dla owadów, albo może stanowić element placu zabaw. Pełniłaby ona również funkcje edukacyjne i podnosiła świadomość wśród społeczeństwa na temat zmian klimatycznych i sposobów na łagodzenie ich skutków.

Pomysłodawcy mają świadomość, że jedna ławka nie rozwiąże problemu z zalewaniem miast podczas ulew i nie zlikwiduje suszy. Ekologiczna ławka ma być ideą, którą można będzie wykorzystywać w różnych miejscach nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jako rozwiązanie dla błękitno-zielonej infrastruktury.

Mimo iż młody zespół Sweco Consulting zakończył udział w konkursie na liście pięciu najlepszych pomysłów z Europy, to nadal ma wiele zapału, żeby wdrożyć swój pomysł w życie. Zwłaszcza, że ekologiczna ławka wzbudziła spore zainteresowanie w samym Poznaniu, a także w branżowych mediach. W ramach dalszych działań zespół planuje ogłoszenie konkursu dla studentów oraz poszukuje partnerów do współpracy.  Czekamy z niecierpliwością na ciąg dalszy!


Na zdjęciu: (na dole od lewej) Alicja Szadowiak, Weronika Mikołajczyk, Kamila Konopczyńska, Karolina Rosińska, Maria Dolniak, (na górze od lewej) Marcin Gawroński, Krzysztof Achtenberg, Artur Borowczyński, Adam Perz, Patryk Nowicki, Alina Grzelczak, Janusz Mizerny, Kamil Jawgiel, Klaudia Norkiewicz.

Koordynatorzy projektu: Maria Dolniak, Janusz Mizerny

Zespół projektowy tworzyli: Kamila Konopczyńska, Alicja Szadowiak, Artur Borowczyński, Karolina Rosińska, Marcin Cierpisz, Alina Grzelczak, Patryk Pszczółkowski, Weronika Mikołajczyk, Patryk Nowicki, Krzysztof Achtenberg, Aleksander Korytowski, Adam Perz, Kamil Jawgiel. Wspierali nas także: Alicja Wilanowska, Robert Lampka, Marek Kolasiński, Marcin Gawroński.