Podsumowanie konferencji NOVDROG ’19 w Szczawnicy

/contentassets/d04b3c52b59144668f8139ff1da32553/novdrog-konf-770x380.jpg

Podsumowanie konferencji NOVDROG ’19 w Szczawnicy

17 kwietnia 2019
W dniach 28 – 29 marca 2019 roku w Szczawnicy odbyła się prestiżowa konferencji naukowo-techniczna „Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów”. Jednym z prelegentów był Stanisław Dobranowski, Projektant Drogowy z biura Sweco Engineering w Krakowie. Jego prelekcja dotyczyła Północnej Obwodnicy Krakowa (S 52) – jednej z ważniejszych inwestycji drogowych w rejonie.

Konferencja zgromadziła około 80 osób. Jej uczestnikami byli przede wszystkim przedstawiciele uczelni, samorządów, zarządców dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, biur projektowych, firm zajmujących się projektowaniem, organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową.

Stanisław Dobranowski przedstawił prezentację realizowanego przez Sweco Engineering dla GDDKiA o/Kraków etapu Koncepcji Programowej POK. Ponad to wraz z Marcinem Mendochą (Kierownikiem Zespołu Drogowego, O. Infrastruktura), przygotowali artykuł pt. „Krakowski Ring oknem na świat”, który ukazał się na pierwszej stronie Zeszytu Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP O. w Krakowie nr 1(118)/2019, wśród 4 artykułów recenzowanych.

fot. SITK RP Oddział Kraków

Streszczenie artykułu „Krakowski Ring oknem na świat

Tematem przedstawionego artykułu jest budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) stanowiącej, wraz z krótkim fragmentem drogi ekspresowej S7, dopełnienie „Krakowskiego Ringu”. Realizacja S52 POK spełni trwające od ponad 40 lat oczekiwania mieszkańców północnej części Krakowa i ościennych gmin usprawniając ruch samochodowy w tym rejonie. Powstanie droga o wysokich parametrach technicznych pozwalając na płynne i bezpieczne przemieszczanie się z północy na południe, z zachodu na wschód i odwrotnie.

W artykule przedstawiono długi proces dojścia do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla obwodnicy Krakowa i opracowania koncepcji programowej, która stanowiła podstawę do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Przedstawiono również rozwiązania projektowe w nawiązaniu do obiektów zabytkowych pojawiających się na trasie drogi oraz sposób ich zachowania. Poruszono problem budowy zbiorników retencyjnych w dolinach cieków wokół Krakowa mających zabezpieczyć krakowskie osiedla przed napływem wód powodziowych w aspekcie kolizji obwodnicy z planowanym zbiornikiem „Węgrzce 80”.

W skrócie opisano rozwiązania z zakresu węzłów drogowych, przejść tunelowych, obiektów inżynierskich, dróg poprzecznych i dojazdowych oraz obiektów ochrony środowiska, a także wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się projektanci.

Proponowane rozwiązania pokazano na przykładowych rysunkach załączonych w treści artykułu. Przedstawiono również zakres wielu systemów przewidzianych do realizacji w planowanej obwodnicy wraz z miejscem, z którego będzie zarządzana droga.

 

Link do podsumowania konferencji na stronie SITK: www.sitk.org.pl/sprawozdanie-z-konferencji-naukowo-technicznej-„nowoczesne-technologie-w-projektowaniu-budowie-i-eksploatacji-infrastruktury-drogowej-miast-metropolii-i-regionow-novdrog’2019/#more-8660

 

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 15 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 16.9 mld SEK (1.8 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie.