Sweco będzie nadzorować kolejny odcinek rozbudowy ul. Św. Marcin w Poznaniu

/contentassets/6ba4c197d8ce4ec391213dd66e37714a/770x380_umowa-podpisana.jpg

Sweco będzie nadzorować kolejny odcinek rozbudowy ul. Św. Marcin w Poznaniu

1 lutego 2021
Sweco Polska sp. z o.o. podpisało umowę z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi sp. z o.o. na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności w ramach unijnego projektu: „Program Centrum – etap I”.

Głównym celem projektu jest modernizacja tras tramwajowych oraz ograniczenie funkcji tranzytowych ulicy Św. Marcin, znajdującej się w samym sercu Poznania. Prace budowlane i projektowe obejmą kompleksową przebudowę układu drogowo – torowego wraz z nawierzchnią, przebudowę infrastruktury podziemnej (sieć ciepłownicza, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna oraz sieci informatyczne i telekomunikacyjne), przebudowę sieci i urządzeń systemu bezpieczeństwa, montaż nowego oświetlenia i elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni.

Sweco, jako Inżynier Kontraktu, odpowiedzialne będzie za:

  • weryfikację dokumentacji wykonawczej zadania inwestycyjnego;
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym;
  • kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z kontraktem;
  • wykonywanie sprawdzających badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych;
  • rozliczanie robót budowlanych;
  • przygotowywanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji.

Planowane zakończenie prac przypada na koniec października 2022 roku.

Przebudowa ul. Św. Marcin to pierwszy etap Projektu Centrum (wielkiego planu rewitalizacji centrum miasta Poznania), w którego zakresie jest przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Towarowej oraz Pl. Wolności.

Jest to kolejny odcinek ul. Św. Marcin, którego rozbudowę nadzorować będzie Sweco. Informacja o wcześniejszym projekcie znajduje się tutaj.

 

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 17 500 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 20.6 mld SEK (1.9 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.