Sweco Consulting Inżynierem dla projektu gospodarki ściekowej w Łodzi

/contentassets/db44365879504900a232aedc99f5bf5e/sewage-plant-2224933_1280.jpg

Sweco Consulting Inżynierem dla projektu gospodarki ściekowej w Łodzi

28 stycznia 2019
Sweco Consulting podpisało umowę z Miastem Łódź na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego - Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt realizowany będzie na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM). W jego zakres wchodzić będzie m.in.: budowa zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności około 40000 m3; modernizacja instalacji odwadniania osadu, dyspozytorni i zaplecza techniczno-socjalnego; zwiększenie przepustowości linii; modernizację procesu osadu czynnego; budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu; budowa instalacji do usuwania azotu oraz instalacji do odzysku fosforu z odcieków.

Sweco, w ramach umowy, pełnić będzie funkcję Inżyniera Kontraktu (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC), a także inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych. W ramach świadczonej usługi Sweco odpowiedzialne będzie także za opracowanie raportu końcowego dla całego projektu.

Modernizacja oczyszczalni ma zakończyć się do końca 2022 r. Oczekiwanym efektem ekologicznym, który ma zostać osiągnięty do końca grudnia 2023 r. ma być uzyskanie suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania w ilości 25,8 tys. ton/rok.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można tutaj>>>

Jednocześnie informujemy, że dla przedmiotowego projektu utworzony został mechanizm umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć. Informacje na temat tego typu zdażeń prosimy wysyłać na adres: antykorupcja.3faza@uml.lodz.pl

Robert
Grudzień
Dyrektor Biura Regionalnego Centrum - Wschód
+48601306402
Jlśyvw jvnqbzbść