Sweco Consulting Inżynierem przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu

/contentassets/d60f89aaee0b4f3aa3a1be648bc1b61f/tramwaj_wizualka_2.jpg

Sweco Consulting Inżynierem przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu

3 grudnia 2018
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miastem Poznań oraz Aquanet S.A., w imieniu i na rzecz których działają Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”.

Cała Inwestycja podzielona jest na 2 etapy. Etap I, za który w ramach podpisanej umowy odpowiedzialne będzie Sweco Consulting, zakłada budowę trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja. Torowisko będzie mieć długość 3,3 km, a na jego trasie zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Długość dróg, wraz z dojazdowymi i skrzyżowaniami, wyniesie prawie 7,5 km. W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej.

Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

  • Pętla Wilczak – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej (po jej zachodniej stronie)
  • ul. Naramowicka/Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
  • ul. Lechicka – Błażeja – wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka (po jej zachodniej stronie)

Sweco, jako Inżynier Kontraktu, odpowiedzialne będzie za nadzór inwestorski, archeologiczny, merytoryczny i techniczny nad realizacją Umowy oraz za wszelkie inne zadania związane z jej prawidłowym wykonaniem.

Zakończenie robót budowlanych etapu I przewidziane jest na koniec 2021 roku.

Sweco Consulting od sierpnia 2018 roku zaangażowane jest także w etap II tramwaju na Naramowice, opracowując wielobranżową koncepcję oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego trasy tramwajowej od pętli „Wilczak” do skrzyżowania ul. Garbary/ul. Estkowskiego.

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.