Sweco Consulting Inżynierem przy modernizacji infrastruktury w portach w Szczecinie i Świnoujściu

/contentassets/7db92609491741bb9e2312bf34dcaef0/terminal-portowy-winoujcie-rezerwa.jpg

Sweco Consulting Inżynierem przy modernizacji infrastruktury w portach w Szczecinie i Świnoujściu

28 lutego 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu.”

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: sieci wodociągowe, sieci ciepłownicze i gazowe, kanalizację wód opadowych, kanalizację sanitarną, sieci elektroenergetyczne, sieci teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu, automatyzacja obsługi bram wjazdowych), sieć wody ppoż./technicznej, wykonanie niezbędnych wyburzeń i rozbiórek oraz wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury technicznej, potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania.

Na etapie projektowania zadaniem Sweco będzie udział w konsultacjach i opiniowanie rysunków, specyfikacji, przedmiarów robót oraz wszelkich opracowań przygotowanych przez projektanta w ramach umowy projektanta z zamawiającym, jak również wzorcowych dokumentów składających się na kontrakt. Natomiast w trackie realizacji będzie to nadzór nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie inwestycją.

Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.