Sweco Consulting Inżynierem przy projekcie kanalizacji obszaru Puszcza Zielonka

/contentassets/86c37a2bb64b4da0847964365458287b/building-1216622_1280.jpg

Sweco Consulting Inżynierem przy projekcie kanalizacji obszaru Puszcza Zielonka

26 marca 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”.

Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V" jest kolejnym etapem i kontynuacją Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Każdy z etapów pod względem technicznym oraz finansowym jest niezależny.

Generalnym celem Projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, stan sanitarny, zachowanie zasobów naturalnych, a także rozwój społeczno - gospodarczy regionu. Projekt przewiduje przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 1 626 osób z terenu gmin: Czerwonak, Pobiedziska i Swarzędz.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Sweco świadczyć będzie usługi Inżyniera dla Kontraktów na roboty 5,6,7, i 8 – na terenie gmin Swarzędz, Czerwonak i Pobiedziska. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

  • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
  • zarządzanie finansowe, techniczne i administracyjne Kontraktami na Roboty Budowlane;
  • przygotowywanie raportów: Raport wstępny Inżyniera Kontraktu, Raport miesięczny Inżyniera Kontraktu, Raport Końcowy dla Robót Budowlanych, Raport Końcowy Inżyniera Kontraktu;
  • mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami Robót Budowlanych.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2021 roku.

Etap V inwestycji jest kolejnym, w który jako Inżynier Kontraktru, począwszy od 2010 roku, zaangażowane jest Sweco Consulting.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.