Sweco Konsultantem przy projekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Górnej Wisły

/contentassets/6a5395cd92994f9caf958f4bd80400ed/fotoram.io-2.jpg

Sweco Konsultantem przy projekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Górnej Wisły

25 kwietnia 2019
Joint Venture w składzie: Sweco Consulting sp. z o.o. – lider, DHI Polska sp. z o.o – partner, podpisało umowę z Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKPOPDOW), na pełnienie usług konsultingowych dotyczących: „Koncepcji wdrożenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa” realizowanej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW).

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły współfinansowany jest przez Bank Światowy. Wybór konsultanta realizowany był w oparciu o procedurę Banku: QCBS (Quality and Cost Based Selection) gdzie jakość (oferta techniczna) stanowiła 80% wagi punktowej, a koszty (oferta finansowa) 20% wagi punktowej. Warto nadmienić, że oferta techniczna JV Sweco – DHI otrzymała niemal maksymalną, możliwą do zdobycia, ilość punktów, zdecydowanie większą niż pozostałe, złożone oferty.

Maciej Chrzanowski, Prezes Sweco w Polsce: „Podpisanie przez Sweco kolejnej umowy w obszarze przeciwpowodziowym realizowanym w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły to potwierdzenie naszej pozycji lidera na tym rynku. Dodatkowym powodem do dumy jest przygotowanie niemal perfekcyjnej oferty technicznej potwierdzającej nasze wysokie kompetencje.”

Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej oraz ciągła jej poprawa stanowią jeden z najważniejszych czynników decydujących o zrównoważonym i stabilnym rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i krajów. Celem Zamówienia jest opracowanie Koncepcji wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa wraz z niezbędnymi analizami, których efektem będzie wybór optymalnych rozwiązań zabezpieczenia przed powodzią i zapewnienie przygotowania w przyszłości dokumentacji niezbędnych do pozyskania środków finansowych (z BŚ, UE) na realizację działań inwestycyjnych rekomendowanych w Koncepcji. Obszar opracowania obejmuje część dorzecza Górnej Wisły – obszar Małej Wisły i część obszaru Górnej Wisły – od ujścia Przemszy do przekroju Wisły poniżej ujścia do niej rzeki Serafy (odcinek zamknięty przekrojem wodowskazowym Sierosławice).

Wartość całego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły szacowany jest na 5 mld złotych. Wartość podpisanej dzisiaj umowy to ponad 11,9 mln PLN, a jej realizacja ma potrwać 24 miesiące.