Sweco Consulting zaangażowane w rozbudowę trasy zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau

/contentassets/1773b567a4a94c6a9b7499aeffa07559/auschwitz-3485116_1280.jpg

Sweco Consulting zaangażowane w rozbudowę trasy zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau

4 stycznia 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”

Budowa obiektu Schlachthaus i Molkerei rozpoczęła się w 1941 r. i trwała do 1943 roku. Do roku 1945 budynek użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem jako rzeźnia oraz mleczarnia. Po roku 1945 stanowił bazę PKS, a od czerwca 2011 był on nieużytkowany.

Przedmiotowa inwestycja zakłada udostepnienie dla odwiedzających obiektów Schlachthaus i Molkerei i włączenie ich do nowej trasy zwiedzania, zawierającej dodatkowe elementy edukacyjne. Jej infrastruktura zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowa przestrzeń umożliwi rozbudowę oferty edukacyjnej, w Miejscu Pamięci na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Utworzony zostanie także Punkt informacji o byłych więźniach KL Auschwitz, a przebudowa i remont sali kinowej wraz z zapleczem technicznym umożliwi poprawę jakości prowadzonej działalności edukacyjnej.

Sweco odpowiedzialne będzie m.in.: za koordynację i nadzór inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności oraz wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania.

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na 2022 rok.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.