Sweco Consulting zaprojektuje kolejny terminal przeładunkowy

/contentassets/53be0025e11941c4af7f78bcbb106ef2/kutno_.jpg

Sweco Consulting zaprojektuje kolejny terminal przeładunkowy

25 stycznia 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z PCC Intermodal S.A. na opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wraz z STWiORB budowy nowego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Gminy Kutno wraz z przebudową stacji Stara Wieś.

Zadaniem Sweco będzie m.in.:

  • przygotowanie wstępnego projektu zagospodarowania terenu (obiektu),
  • wypracowanie projektów dla poszczególnych obszarów funkcjonowania obiektów i styku z infrastrukturą kolejową, drogową oraz ewentualnymi dostawcami mediów i istniejącymi sieciami,
  • opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach na potrzeby wpięcia się w tory stacji Stara Wieś
  • opracowanie projektów wykonawczych wraz ze STWiORB (Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)
  • opracowanie projektu organizacji ruchu w branży drogowej i kolejowej uwzględniającej etapowanie inwestycji
  • opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ślepych.

Całość dokumentacji ma być gotowa na koniec lutego 2020 roku.

Nie jest to pierwsza tego typu inwestycja, w którą zaangażowane jest Sweco Consulting. W przeszłości dla PCC Intermodal realizowaliśmy usługi projektowe dla terminali zlokalizowanych w Gliwicach, Brzegu Dolnym, Kutnie czy Frankfurcie nad Odrą.

Więcej informacji na temat terminala w Kutnie i transportu intermodalnego znaleźć mozna tutaj>>>

Bartosz
Dzieża
Zastępca Dyrektora BR Transport w Sweco Consulting
+48607969946
Jlśyvw jvnqbzbść

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pomagają one monitorować odwiedzających. Sweco używa zebranych informacji w celach technicznych, związanych z administracją i ulepszaniem strony. Pliki Cookie nie przechowują danych osobowych. Nie wyrażając zgody nadal można przeglądać naszą stronę, jednak sesja nie będzie monitorowana.