Sweco Inżynierem przy projekcie budowy drogi wodnej

/contentassets/5addeb7dd96e48a4a909f2655c387588/two-people-talking-in-front-of-a-canal-sw-00022_1024--foto_casper_hedberg.jpg

Sweco Inżynierem przy projekcie budowy drogi wodnej

1 kwietnia 2020
Sweco Consulting sp. z o.o podpisało umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu p.n.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” część 1.

Cała inwestycja, znajdująca się w granicach dwóch województw - pomorskiego i warmińsko -mazurskiego, zakłada budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w lokalizacji Nowy Świat oraz budowę i utrzymanie  toru wodnego przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (Etap I) zaplanowano m.in.: budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Po zakończeniu  przedsięwzięcia kanał żeglugowy  będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 - 4,5 m, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.

Sweco, jako Inżynier Kontraktu, w szczególności odpowiadać będzie za:

  • techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie kontraktem;
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego;
  • przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu;
  • inne czynności niezbędne do realizacji projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”;

Dodatkowo, na żądanie Zamawiającego, Sweco zobowiązane będzie do wykonywanie prac projektowych obejmujących w szczególności:

  • przygotowanie projektów zamiennych;
  • opracowanie ekspertyz i koreferatów;
  • doradztwo i konsultacje w zakresie składanych przez nadzór autorski rozwiązań projektowych;

Zakończenie robót planowane jest w II kw 2022 roku. Okres świadczenia usługi przez Sweco wynosi 44 miesiące, w tym 12 miesięcy obsługi w okresie gwarancji na roboty budowlane, natomiast wartość podpisanej umowy to ponad 4,4 mln PLN brutto.