Sweco Inżynierem Kontraktu przy budowie Podkarpackiego Centrum Nauki

/contentassets/f8daa84bb9944a77a341caad9b41ce5a/fotoram.io-7.jpg

Sweco Inżynierem Kontraktu przy budowie Podkarpackiego Centrum Nauki

26 września 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy inwestycji p.n.: „Budowa Podkarpackiego Centrum Nauki” realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj.

Obiekt składać się będzie z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, a jego powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 6500 m2. Jego głównym celem będzie udostepnienie szerokiej grupie odbiorców, ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież, ekspozycji obrazujących zagadnienia z wybranych obszarów wiedzy naukowej i technicznej, powiązanych z regionalnymi specjalizacjami. W planach są m.in. 3  laboratoria wraz z zapleczem oraz pomieszczenia warsztatowe „FabLab” na zajęcia typu „hands-on” (majsterkowanie, rozwój zdolności manualnych). Przewidziano także budowę sali audytoryjnej na około 50 – 100 osób na wykłady i seminaria.

Zadaniem Sweco, jako Inżyniera Kontraktu, będzie w szczególności:

  • Ocena i odbiór budowlanej i wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • Efektywna kontrola wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem,
  • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem finansowym pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą,
  • Zakończenie robót w wyznaczonym terminie i rozliczenie inwestycji.

 

Centrum ma być gotowe w połowie 2022 roku, a koszt jego realizacji to blisko 50 mln PLN.