Sweco Inżynierem przy budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512

/contentassets/b10d4425d55e4a43bc4c68b3c15e0753/07-1.jpg

Sweco Inżynierem przy budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512

19 maja 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztyn na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie pn.:” Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, na obszarze miasta Bartoszyce. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 512 ul. Gdańska, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 51 ul. Bohaterów Warszawy w Bartoszycach.

Zakres robót obejmuje budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 512 o łącznej długości 1,342 km, w tym budowę mostu na rzece Łynie oraz rozbudowę całej ulicy Poniatowskiego.

Sweco, jako Inżynier Kontraktu, odpowiedzialne będzie m.in. za zarządzanie, monitoring i kontrolę wykonania umowy na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.

Termin zakończenia robót budowlanych szacowany jest na koniec kwietnia 2022 roku.