Sweco Inżynierem przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 512

/contentassets/b10b927dae92484db801d3b15c3e359f/07-1.jpg

Sweco Inżynierem przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 512

27 maja 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie Braniewskim i Bartoszyckim. Początek projektowanego odcinka znajduje się na granicy miasta Pieniężno, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 507 – drogi powiatowej 1342N – drogi wojewódzkiej 512, a jego koniec zlokalizowany jest w Bartoszycach. Zakres robót przewiduje rozbudowę 47,9 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 512 do parametrów drogi klasy G i zakłada m.in.: wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę rond, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok postojowych i parkingów dla podróżnych, przebudowę obiektów inżynieryjnych, budowę ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych, montaż stalowych barier energochłonnych, a także zagospodarowanie zieleni oraz urządzenie terenów zielonych w granicach pasa drogowego.

Zadaniem Sweco będzie całościowe i kompleksowe zarządzanie projektem, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC oraz pozostałą dokumentacją, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Okres realizacji robót budowlanych szacowany jest na 22 miesiące, od dnia podpisania umowy na roboty budowlane z wyłączeniem okresów zimowych (od 15.12 – 15.03).

Wartość podpisanej przez Sweco umowy to ponad 2,8 mln PLN netto.