Sweco nadzorować będzie budowę Zaplecza Technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

/contentassets/c731202dcc0b4bb8ba3770581de9db98/two-men-in-refective-jackets-at-an-excavation-sw-00212_1024.jpg

Sweco nadzorować będzie budowę Zaplecza Technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

27 lutego 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Województwem Podkarpackim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zaplecza Technicznego PKA” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.

Celem projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” jest usprawnienie komunikacji publicznej w aglomeracji Rzeszowa. Nowoczesna infrastruktura, jaka powstanie w ramach projektu PKA, ma zachęcić do częstszego korzystania mieszkańców regionu z przejazdów kolejowych. Wybudowanie nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka ułatwi mieszkańcom regionu dojazd do portu lotniczego.

Zadanie, które nadzorować będzie Sweco obejmuje zakup 10 sztuk taboru w tym 8 szt. 3-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 szt. 2-członowych spalinowych zespołów trakcyjnych oraz budowę zaplecza technicznego obejmującego budowę hali wraz z układem torowym, stację paliw, myjnie kolejową dla potrzeb PKA na stacji Rzeszów Staroniwa.

W ramach swojej umowy Sweco odpowiedzialne będzie za weryfikację dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i jego wsparcie w postepowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót, a w dalszym etapie za sprawowanie kompleksowego nadzoru nad projektowaniem, realizacją oraz rozliczeniem przedmiotowej inwestycji.

Wartość podpisanej umowy to ponad 1,7 mln PLN netto, a przewidywany termin jej zakończenia to Q4 2023 roku.