Sweco nadzorować będzie kolejny projekt w Świnoujściu

/contentassets/9078aaa3c88b41e18313bfd2fa65d457/stockholm-central-bridge-by-night-sw-00056_1024--foto_mns_berg.jpg

Sweco nadzorować będzie kolejny projekt w Świnoujściu

12 grudnia 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście, na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.

Celem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego i jak najmniej uciążliwego dla mieszkańców i innych użytkowników dróg, dojazdu od strony lądu do terenów portu w Świnoujściu, zarówno tych obecnie funkcjonujących jak i planowanych do realizacji. Port ten jest jednym z czterech portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Znajduje się w sieci bazowej TEN-T oraz w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym (CETC ROUTE65) łączącym Bałtyk z Adriatykiem. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się jednocześnie bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów), a także skomunikowanie węzła przesiadkowego kolejowo – promowo - autobusowego zlokalizowanego w rejonie ulic Dworcowej i Barlickiego z najważniejszymi zakładami pracy zlokalizowanymi na wyspach. Dodatkowo, mające powstać ścieżki rowerowe, stanowić będą bezpieczną alternatywę dojazdu, co jest szczególnie ważne w sezonie turystycznym.

Zadaniem Sweco będzie nadzór nad realizacją prac projektowych i robót w szczególności tych, związanych z ich jakością, zapewniającą prawidłowe, przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektów przez Zamawiającego, optymalizację kosztów przyszłej eksploatacji, odbior robót, usuwania wad, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktów, aż po ostateczne rozliczenie Kontraktów.

Roboty mają się zakończyć w Q4 2022 roku. Wartość naszej umowy to ponad 4,6 mln PLN netto.

Małgorzata
Cymbrykiewicz
Starszy Inżynier/ Dyrektor Biura Szczecin
+48697607221
Jlśyvw jvnqbzbść