Sweco opracuje dokumentację naprawy instalacji technologicznych w Zakładzie Centralnym w Warszawie

/contentassets/1a053c0722a5407f93666be7213154e1/architect-254579_1280-1-1.jpg

Sweco opracuje dokumentację naprawy instalacji technologicznych w Zakładzie Centralnym w Warszawie

27 lipca 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę/wymianę rurociągów instalacji technologicznych, Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81, dzielnica Ochota, Warszawa.

W zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej jest:

  • Sporządzenie dokumentacji projektowej wymiany/naprawy rurociągów instalacji technologicznych, obejmującej w szczególności: wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, dokonanie doboru,technologii wymiany/naprawy z uwagi na warunki eksploatacyjne, w tym między innymi parametry fizyko-chemiczne transportowanego medium, parametry/uwarunkowania hydrauliczne transportowanego medium, parametry atmosfery otaczającej instalacje technologiczne oraz uwarunkowania związane z koniecznością utrzymania ciągłości pracy obiektu ozonowania pośredniego i filtrów węglowych,
  • Sporządzenie kalkulacji wartości robót,
  • Sporządzenie harmonogramu prowadzenia prac.

Na opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji Sweco ma 12 miesięcy. Wartość podpisanej umowy to ponad 1,5 mln PLN.