Sweco opracuje dokumentację dla obwodnicy Oławy

/contentassets/033a82a4a97843449f24871c56d2bc4b/oawaab.jpg

Sweco opracuje dokumentację dla obwodnicy Oławy

16 września 2020
Sweco Engineering sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94 wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowań.

Projekt obwodnicy Oławy przewiduje budowę nowego odcinka drogi klasy GP o długości ok. 11 km, którego celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta oraz upłynnienie dojazdu do Oławskiej Podstrefy Ekonomicznej. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców miasta, a także warunki ruchu użytkowników dróg.

W ramach zamówienia Sweco odpowiedzialne będzie m.in. za:

  • Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej;
  • Wykonanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
  • Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego;
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postepowania administracyjnego o udzielenie zamówienia na realizację zadania w systemie „Projektuj i Buduj”.

Na realizację zamówienia Sweco ma czas do 31 stycznia 2024 roku, natomiast cała inwestycja, w formule „Projektuj i Buduj”, planowana jest na lata 2026-2029.