Sweco opracuje matematyczny model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnych w Łodzi

/contentassets/b5193d40a9b240e0a3bf272a80085b10/model.jpg

Sweco opracuje matematyczny model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnych w Łodzi

2 sierpnia 2019
Konsorcjum firm: Sweco Consulting sp. z o.o. - lider, DHI Polska sp. z o.o. - partner, Arup Polska sp. z o.o. - partner, podpisało umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o (ŁSI) oraz Miastem Łódź na opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej / programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej, harmonogramu inwestycji, wskazanie kosztów eksploatacji oraz kosztów inwestycji, której celem jest ograniczenie liczby zrzutów z przelewów burzowych łódzkiego systemu kanalizacji ogólnospławnej i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania przez Wykonawcę wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej Zamawiającemu.

Do głównych zadań konsorcjum należeć będzie: 

  • Paszportyzacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • Opracowanie i wdrożenie matematycznego, modelu hydraulicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi w dalszej części zwanego modelem  hydrodynamicznym, 
  • Opracowanie i prezentacja wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej / programu inwestycyjnego (wraz z harmonogramem inwestycji i kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi) optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny (lokalizacja i wielobranżowe rozwiązania techniczne zbiorników retencyjnych, kanałów ulgi itp.),
  • Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań inwestycyjnych oraz decyzji lokalizacyjnych (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania) dla zaplanowanych przedsięwzięć wynikających z powyższej koncepcji/programu (wszelkie koszty, opłaty skarbowe z tym związane ponosi Wykonawca).

Wartość umowy to ponad 4,4 mln PLN, a okres realizacji to 41 miesięcy.