Sweco Polska Inwestorem Zastępczym dla inwestycji realizowanych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

/contentassets/d83283ff6ffa4adb9c8c42eec2eef8fe/770x380-writing.jpg

Sweco Polska Inwestorem Zastępczym dla inwestycji realizowanych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

25 stycznia 2021
21 stycznia br. została podpisana umowa pomiędzy Sweco Polska sp. z o.o. a Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. na pełnienie przez Sweco funkcji Inwestora Zastępczego dla I etapu inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI w latach 2020-2024. Inwestycje umożliwią modernizację i optymalizację systemu zaopatrzenia w wodę miasta Łodzi.

W ramach umowy Sweco Polska będzie nadzorowało następujące zadania:

  1. Projekt i budowa SUW „Graniczna” z modernizacją obiektów Pompowni „Chojny”;
  2. Modernizacja obiektu Zbiorniki Stoki;
  3. Koncepcja modernizacji SUW „Rokiciny”.

Do głównych zadań firmy należało będzie:

  1. Przygotowanie i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji lub wykonanie robot budowlanych, lub zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj;
  2. Nadzór nad realizacją umowy w zakresie dokumentacji projektowej;
  3. Przygotowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych/Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z decyzjami, warunkami i wymaganiami oraz wyceną;
  4. Nadzór nad realizacją umowy w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość zamówienia to ponad 2,188 mln zł. Jest to kolejna inwestycja realizowana na zlecenie ŁSI (więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj).

 

Sweco planuje i projektuje zrównoważone społeczności oraz miasta przyszłości. Wraz z klientami i wiedzą naszych 17 500 architektów, inżynierów i innych specjalistów, współtworzymy rozwiązania dedykowane urbanizacji, wykorzystujemy potęgę digitalizacji i sprawiamy, aby nasze społeczności rozwijały się w sposób zrównoważony. Sweco to wiodąca europejska firma konsultingowa w zakresie inżynierii i architektury, której sprzedaż wynosi około 20,6 mld SEK (1,9 mld EUR). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm.www.swecogroup.com.