Sweco Polska opracowuje Studium korytarzowe DK7 Rabka – Chyżne

/contentassets/d4c612bc7f2d4e73ae739eb4f22b5c7c/770x380-holden-baxter-unsplash.jpg

Sweco Polska opracowuje Studium korytarzowe DK7 Rabka – Chyżne

14 maja 2021
Sweco Polska wykona na zlecenie GDDKiA O. Kraków, studium korytarzowe dla dwujezdniowej Drogi Krajowej nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne, która stanowi ważny szlak komunikacyjny znajdujący się w ciągu europejskiej trasy E77.

Zadanie Sweco Polska

Zadaniem naszych projektantów jest opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych.

Przygotowana będzie porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania tego zadania inwestycyjnego. Po analizie wyników Studium korytarzowego zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwa będzie ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej.

Wstępnie planowane parametry techniczne drogi:

  • klasa techniczna drogi – GP (S),
  • prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),
  • prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h),
  • przekrój poprzeczny – 2x2,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
  • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
  • szerokość poboczy gruntowych – min. 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),
  • szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,
  • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Czym jest studium korytarzowe?*

Studium korytarzowe (SK) to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz o tym, w którym z rozważanych korytarzy projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

* https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37983/Studium-korytarzowe-czyli-od-pomyslu-do-pierwszych-prac

fot. Holden Baxter on Unsplash

 

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 17 500 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 21 mld SEK (2 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.