Sweco Polska przystąpiło do stowarzyszenia BIM Klaster

/contentassets/12baa69b3ae4475d89ca9d4438dc8766/bim.jpg

Sweco Polska przystąpiło do stowarzyszenia BIM Klaster

12 stycznia 2021
Na początku stycznia 2021 r. Sweco Polska przystąpiło do stowarzyszenia BIM Klaster, zrzeszającego proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT, a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

Jaka jest misja BIM Klastra?

Głównym zamierzeniem jest łączenie potencjału i kompetencji firm oraz innych podmiotów pozwalające na realizację dowolnych projektów budowlanych w najnowszych technologiach ICT. Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od koncepcji poprzez wykonawstwo aż po oddanie do użytku, a nawet przez cały cykl życia inwestycji.

BIM to nie przyszłość, BIM to teraźniejszość!

"Z innymi firmami spotykamy się głównie w ramach przetargów lub w trakcie realizacji inwestycji. Stowarzyszenie pozwala nam spojrzeć na przedsiębiorstwa z zupełnie innej strony – poznajemy ludzi stojących za szyldem danej firmy. To daje nam okazję do wymiany informacji, budowania naszych własnych kompetencji, a także wzmacnia pozycję Sweco Polska w naszym kraju” – mówi Mariusz Gorczowski, Kierownik Zespołu BIM.

Dlaczego Sweco wspiera rozwój technologii BIM?

W Sweco Polska standardem jest wykonywanie dużych, często międzynarodowych, projektów przy użyciu BIM. Koordynacja międzybranżowa z wykorzystaniem modeli pozwala na wykrycie wszelkich kolizji jeszcze na etapie projektu, dzięki czemu możemy zminimalizować ryzyko ich wystąpienia na budowie. Dodatkowo dzięki wspólnemu środowisku wymiany danych i harmonogramie skorelowanym z modelem BIM, pomaga usprawnić komunikację, proces decyzyjny oraz daje ogromną szansę na optymalizację kosztów. Dzięki temu współpraca na linii wykonawca – projektant – inwestor przebiega w zupełnie inny sposób. 

Realizowanie projektów przy użyciu technologii BIM, modelowania 3D i nowoczesnego oprogramowania stawia Sweco w gronie czołowych firm projektowych w kraju.

Przykładowe projekty realizowane w technologii BIM przez Sweco Polska

  1. Sweco zaprojektuje obwodnicę Zatora. To pierwszy tego typu projekt z wykorzystaniem technologii BIM
  2. Obiekty mostowe na drodze ekspresowej E6 w Norwegii
  3. Kompleks biurowy we Frankfurcie nad Menem
  4. Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.

 

Sweco planuje i projektuje zrównoważone społeczności oraz miasta przyszłości. Wraz z klientami i wiedzą naszych 17 500 architektów, inżynierów i innych specjalistów, współtworzymy rozwiązania dedykowane urbanizacji, wykorzystujemy potęgę digitalizacji i sprawiamy, aby nasze społeczności rozwijały się w sposób zrównoważony. Sweco to wiodąca europejska firma konsultingowa w zakresie inżynierii i architektury, której sprzedaż wynosi około 20,6 mld SEK (1,9 mld EUR). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm.www.swecogroup.com.

Osoba do kontaktu

Mariusz
Gorczowski
Kierownik Zespołu BIM
+48 535 430 510
Jlśyvw jvnqbzbść