Sweco poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Krzyszkowicach

/contentassets/006e50f0dc4f4af7a1c7f660dc7088bb/architect-254579_1280-1.jpg

Sweco poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Krzyszkowicach

8 lipca 2020
Sweco Engineering sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminna w m. Krzyszkowice”.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego poprzez wybudowanie układu drogowego dwupoziomowego w miejscowości Krzyszkowice z równoczesną likwidacją na skrzyżowaniu relacji skrętów w lewo i pozostawienie jedynie możliwości skrętów w prawo, budowa pasów włączenia i pasów wyłączenia oraz budowa obiektu inżynierskiego, umożliwiającego bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego na drugą stronę DK 7. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiat myślenicki i współfinansowana jest ze środków UE.

Zadanie Sweco obejmuje m.in.:

  • Opracowanie kompleksowej dokumentacjo projektowej, w tym m.in.: opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych, wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
  • Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie ZRID;
  • Opracowanie dokumentacji przetargowej;
  • Aktualizacji kosztorysu inwestorskiego;
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej;
  • Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wartość umowy to blisko 600 tyś PLN. Na opracowanie dokumentacji Sweco ma 22 miesiące, natomiast cała usługa potrwa 51 miesięcy (22 mies. projektowanie, 10 mies. przetarg i 19 mies. roboty budowlane).