Sweco powołuje Fundację Miasta Przyszłości

/contentassets/a6be64be37f7482cb8aa74f6542c670b/miasta-przyszlosci-grafika.jpg

Sweco powołuje Fundację Miasta Przyszłości

5 listopada 2019
Sweco Consulting powołało Fundację Miasta Przyszłości, której celem jest promowanie prospołecznych inicjatyw i wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań. Wizja fundacji to szczęśliwe społeczności żyjące w zrównoważonych i nowoczesnych miastach.

Fundacja będzie prowadzić działalność związaną ze zrównoważonym rozwojem miast, w szczególności polskich. Planuje organizować akcje społeczne, spotkania, szkolenia i warsztaty oraz aktywnie uczestniczyć w projektach na rzecz przyjaznego rozwoju przestrzeni miejskiej. Do jej głównych celów należą działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia mieszkańców miast, inicjatyw społecznych, upowszechniania wiedzy, promowania ekologicznych rozwiązań, budownictwa zrównoważonego czy ochrony środowiska.

Pierwszym działaniem fundacji będzie organizacja konkursu na ekologiczną ławkę retencyjną wśród studentów i absolwentów, której koncepcja została wyróżniona w ramach konkursu „Cities for our future” zorganizowanego przez międzynarodową organizację RICS. Zorganizowana zostanie także trzecia edycja konferencji Miasta Przyszłości, która odbędzie się w maju 2020 roku.

Więcej informacji o działalności fundacji na stronie https://miasta-przyszlosci.pl/ oraz w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i LinkedIn.