Sweco z kontraktem na nadzór adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

/contentassets/1698685c909e4737a4bf08f7d65e5cbd/customer-and-consultant-inside-an-officebuilding-sw-00165_1024--foto_casper_hedberg.jpg

Sweco z kontraktem na nadzór adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

2 kwietnia 2020
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie dawnego budynku magazynowego „Lagerhouse” wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Dodatkowo przewiduje się również budowę układu komunikacyjnego wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, a także budowę i przebudowę zjazdów z ul. Leszczyńskiej i ul. Kolbego.

Zadaniem Sweco będzie sprawowanie nadzoru na całością inwestycji.

Maksymalny termin zakończenie robót budowlanych przewidziany jest na koniec 2021 roku.