Sweco zaprojektuje linię tramwajową w Krakowie

/contentassets/17bf5fa4848543ebabd25ea3fe257cad/tramwaj.jpg

Sweco zaprojektuje linię tramwajową w Krakowie

27 września 2019
Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Gminą Miejską Kraków na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)”.

Głównym celem inwestycji będzie budowa linii tramwajowej o długości ok. 2,5 km z podwójnym torem wraz z siecią trakcyjną od pętli Krowodrza Górka do pętli Azory. Nowa trasa rozpocznie swój bieg od pętli Krowodrza Górka w kierunku północnym do ulicy Opolskiej, następnie wzdłuż ulicy Opolskiej po jej południowej stronie, na wysokości ulicy Weissa skręci w lewo, w kierunku południowym. Powstaną 4 przystanki wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną, sterowaniem ruchem i informacją pasażerską. W rejonie ul. Weissa powstanie parking P+R na ok. 200 samochodów, a w rejonie istniejącej pętli autobusowej „Azory” zadaszona pętla autobusowo-tramwajowa. Przewiduje się także budowę kładki rowerowej nad ul. Weissa i przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Opolską.

Sweco, w ramach swojej usługi, odpowiedzialne będzie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a w trakcie trwania procedury przetargowej za przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców, udzielania wyjaśnień do opracowanej dokumentacji oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji.

Wartość umowy Sweco to ponad 3 mln PLN. Dokumentacja ma być gotowa do końca 2021 roku.