Sweco zaprojektuje obwodnicę Zatora. To pierwszy tego typu projekt z wykorzystaniem technologii BIM.

/contentassets/d958c0a71dfc465aa2fcd03c14afe91e/zator-2.jpg

Sweco zaprojektuje obwodnicę Zatora. To pierwszy tego typu projekt z wykorzystaniem technologii BIM.

29 stycznia 2020
Sweco Engineering sp. z o.o. podpisało umowę z GDDKiA na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Jest to pierwszy w Polsce projekt realizowany przez GDDKiA, w której wykonawca zobligowany jest do zastosowania technologii BIM (Building Information Modeling). Technologia ta pozwala na korzystanie z modeli przestrzennych wraz z zaszytymi informacjami przez co zespół projektowy na bieżąco obserwuje zmiany zachodzące w geometrii i parametrach obiektów. Sama metodyka pozwala na optymalizację czasu trwania projektu, automatyzuje procesy wymiany informacji oraz współdzielenia zadań projektowych.

Jest to zarazem projekt pilotażowy, którego celem jest sprawdzenie rzeczywistej efektywności stosowania metodologii BIM w warunkach rynku polskiego; wskazanie barier w rozwoju BIM w Polsce; ocena zaawansowania we wdrażaniu tej technologii firm obecnych na rynku krajowym, a także uzyskanie informacji pozwalających opracować długoterminową strategię rozwoju BIM w naszym kraju. Dodatkowo ma on również służyć edukacji i pobudzeniu polskiego rynku budowlanego w zakresie wdrożenia BIM oraz zainicjowaniu procesów cyfryzacji w systemie zamawiania, realizacji i utrzymania obiektów drogowych w Polsce.

Projektowana obwodnica stanowić będzie nowy odcinek drogi krajowej nr 28 Zator-Nowy Sącz-Przemyśl-granica Państwa i obchodzić będzie miasto od strony zachodniej. Będzie to droga klasy GP o długości około 2,1 km. Dodatkowo powstaną obiekty inżynieryjne w tym m.in. wiadukty, przejścia podziemne, przejścia dla zwierząt i płazów, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz istniejące drogi kolidujące z projektowaną obwodnicą, a także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Zadaniem Sweco będzie opracowanie dokumentacji projektowej z zastosowaniem modeli BIM jako podstawowej informacji do stworzenia dokumentacji projektowej, zastosowanie jednolitego CDE (Common Data Environment) jako repozytorium plików oraz procedur akceptacji dokumentacji oraz raportów, koordynacja oraz detekcja kolizji w przestrzeni 3D, przygotowanie przedmiarów opartych na modelach BIM, prowadzenie Rad Technicznych, Rad Projektu, posiedzeń ZOPI/KOPI w oparciu o te modele. W projekcie obwodnicy zastosowane będzie podejście, w którym modele BIM stanowić będą podstawę do koordynacji międzybranżowej, a dokumentacja niezbędna do procedowania administracyjnego zostanie wygenerowana właśnie z nich. Sweco odpowiedzialne będzie także za uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową.

Wartość prac projektowych to ponad 2,2 mln PLN, a okres realizacji to 49 miesięcy.