Zmiany w Zarządzie Sweco w Polsce

Zmiany w Zarządzie Sweco w Polsce

1 kwietnia 2019
Maciej Chrzanowski obejmie funkcję Prezesa Zarządu Sweco Engineering zastępując na tym stanowisku Grzegorza Rolskiego.

Grzegorz Rolski odchodzi ze Sweco Engineering i z dniem 31 marca 2019 r. przestał pełnić obowiązki Prezesa Zarządu. Jego miejsce, od 1 kwietnia 2019 r., zajął Maciej Chrzanowski, który będzie sprawował tę funkcję w obu Spółkach Sweco działających w Polsce.

Na chwilę obecną, powyższa zmiana, nie wpłynie na strukturę obu Spółek. Siedzibą Sweco Engineering pozostanie Kraków, a Sweco Consulting Poznań. Do końca 2019 roku na pewno działać będziemy jako dwa niezależne podmioty. Również struktura zatrudnienia, realizowane projekty i współpraca z Klientami odbywać się będą według dotychczasowych standardów, praktyk i zasad.