0 of 0 dla ""

Co z tymi zielonymi magazynami

Co z tymi zielonymi magazynami?

Opublikowano: 15/03/2021

W ostatnich tygodniach przez portale branżowe przetoczyła się fala artykułów o zielonych magazynach. Jakie są doświadczenia Sweco Polska w kontekście współpracy z tym sektorem i na co deweloperzy powinni zwracać największą uwagę przy realizacji zrównoważonych projektów magazynowych?

Lokalizacja to podstawa

Wybór lokalizacji to wciąż element najbardziej determinujący zrównoważony charakter inwestycji. Działki w mieście lub na jego obrzeżach to: doskonała komunikacja (także publiczna), szansa na wykorzystanie terenów już zagospodarowanych i ich rekultywację, czy też wykorzystanie materiałów z rozbiórki. Wyzwaniem mogą być np. kwestie związane z zagospodarowaniem wód opadowych oraz wyższe koszty realizacji takich projektów.

Decyzje podejmuj wcześniej

We wspominanych doniesieniach prasowych pojawiały się kilkukrotnie zagadnienia związane z redukcją śladu węglowego. W praktyce warto zwrócić uwagę na rzetelną, przejrzystą komunikację co i jak się liczy (zakres obliczeń, metodologia, raportowanie wg określonych wskaźników, np. CDP, GRI). Obniżanie śladu należałoby zacząć  już na etapie wyboru rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych (ślad wbudowany), np. z wykorzystaniem narzędzi do wizualizacji i optymalizacji śladu węglowego w środowisku BIM.

Wielu deweloperów zapowiada chęć podniesienia poziomu certyfikacji z dotychczas najczęstszego GOOD do VERY GOOD lub wyższych. Podaje się przykłady magazynów z Czech czy Holandii ocenianych w BREEAM na poziomie Outstanding.

Droga do wyższych poziomów certyfikacji to przede wszystkim zmiana modelu działania. Proces certyfikacji powinien być rozpoczęty przez dewelopera na etapie przygotowania inwestycji, a nie jak ma to obecnie najczęściej miejsce, zlecany generalnemu wykonawcy. To zamyka drogę do realizacji wielu elementów, często całkiem prostych” – mówi dr Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska i Członek Zarządu PLGBC.

Sytuacja ta poprawia się, gdyż podniósł się ogólny standard przygotowywanych inwestycji, nawet dla projektów spekulacyjnych (bez wiążących umów najmu), ale wciąż jest sporo do zrobienia. Również sam proces realizacji budowy wymaga zmiany myślenia wykonawców i poprawy standardów. „W praktyce bardzo dobrze sprawdza się wypracowana i zoptymalizowana współpraca ramowa z generalnym wykonawcą. Ustalenia ogólnych zasad na poziomie całej organizacji i przenoszenie ich na poszczególne place budowy zwiększa efektywność działania i obniża koszty współpracy – komentuje Weronika Mikołajczyk, Konsultantka ds. Zrównoważonego Budownictwa w Sweco Polska.

Czy są rozwiązania ważne i ważniejsze?

Wśród najczęściej wymienianych rozwiązań są przede wszystkim te związane z efektywnością energetyczną: panele fotowoltaiczne (chociaż rzadko wspomina się o możliwości wdrożenie tego rozwiązania w formie PPA, co jest szczególnie atrakcyjne w przypadku budynków istniejących), oświetlenie LED czy systemy typu smart metering (wymagane przez certyfikację BREEAM od poziomu VERY GOOD). Zdecydowanie rzadziej spotyka się takie wdrożenia jak: wykorzystanie wody szarej, pompy ciepła czy trigeneracjaTylko liderzy rynku i innowatorzy rozważają bardziej nowoczesne propozycje, takie jak perowskity czy kropki kwantowe. Magazyny radzą sobie też nieźle z tematem retencji wód opadowych. Niezbyt często realizowane są również kategorie materiałowe (np. wykorzystanie surowców z rozbiórki czy recyklingu) czy stosunkowo łatwe do wdrożenia strefowanie i sterowanie oświetleniem zewnętrznymzanieczyszczenie świetlne czy wykorzystanie świetlików do chłodzenia pasywnego.

Dużym wyzwaniem jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznych ciągów komunikacji wokół budynku. Podobnie jest z zewnętrznymi strefami do odpoczynku dla pracowników, które często pozostawiają wiele do życzenia, albo w ogóle ich nie ma” – mówi Kamila Konopczyńska, Konsultantka ds. Certyfikacji BREEAM In-Use i Ambasadorka Fitwel.

Wciąż kierunkiem do rozwoju są strategie firm definiujące ich priorytety i zestawy działań. Liderzy dostrzegają wieloaspektowe podejście, nie tylko uzasadnione rachunkiem ekonomicznym, ale też wyższymi wartościami i dobrem społecznym (etyka gruntów, współpraca z sąsiadami).

Dobra zmiana

Zjawisko transformacji na rynku magazynowym jest widocznym i pozytywnym kierunkiem zmian. Z pewnością przysłuży się to wszystkim stronom: właścicielom, najemcom, użytkownikom i, miejmy nadzieję, także lokalnym społecznościom.

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
Share via
Copy link