0 of 0 dla ""

Drony w Sweco Polska

Drony w Sweco Polska

Opublikowano: 04/06/2018

Bezzałogowe systemy latające (pot. drony) do niedawna kojarzone były głównie z działaniami wojskowymi, szczególnie tymi prowadzonymi w strefach walk. W ostatnich latach  możemy jednak zaobserwować wzrost zainteresowania tą branżą w „świecie cywilnym” zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

W Sweco Polska z początkiem 2017 roku również zaczęliśmy wykorzystywać drony w naszej codziennej pracy. Technologa ta, w naszym przypadku, używana jest przede wszystkim do optymalizacji prac inwentaryzacyjnych, dostarczeniu Klientom ciekawego materiału promocyjnego, a przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania oraz geodezji, także do opracowania modeli 3D, wykonania aktualnych podkładów mapowych obszaru realizacji projektu czy też do zebrania danych na potrzeby dalszych analiz przestrzennych (GIS).

Eksperci podkreślają, że wartość sektora dronów w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat może urosnąć do blisko 10 mld zł (źródło: forbes.pl). Potwierdza to również ubiegłoroczny raport Instytutu Mikromakro, który oszacował wartość polskiego rynku dronów na nieco ponad 201 mln zł – prawie 23-procentowy wzrost rok do roku (źródło: mikromakro.pl).

Wybrane zastosowania “bezzałogowców”:

  • zdjęcia i filmy promocyjne;
  • inspekcje budowlane, termowizyjne;
  • ortofotomapy;
  • trójwymiarowe modele obiektów, numeryczne modele wysokości terenu;
  • inwentaryzacje przyrodnicze;
  • monitoring przebiegu prac inwestycyjnych.

Inne ciekawe zastosowania, które pojawiają się na rynku to na przykład: mobilne internetowe hot-spoty, dostawa przesyłek, pomiary meteorologiczne czy akcje poszukiwawcze.

Drony w Sweco Polska

Wybrane realizacje:

1. Zebranie materiału na potrzeby inwentaryzacji zieleni oraz promocji obszaru rewitalizacji, w ramach którego ma powstać „Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej”.

Materiały na potrzeby inwentaryzacji zieleni oraz promocji obszaru rewitalizacji

2. Model 3D, ortofotomapa budowanego mostu oraz inspekcja fotograficzna obszaru pod planowane inwestycje przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej. Działania podjęto na potrzeby opracowania studium wykonalności projektu ochrony przeciwpowodziowej.

Model 3D, ortofotomapa budowanego mostu oraz inspekcja fotograficzna obszaru pod planowane inwestycje przeciwpowodziowej

3. Inspekcja fotograficzna obszaru przeznaczonego pod rekultywacje pól zalądowania. W ramach projektu ma powstać między innymi ścieżka dydaktyczna, przy planowaniu której materiał z drona ma posłużyć jako pomoc. Znaczna część obszaru jest niedostępna z ziemi ze względu na bardzo wysoką roślinność i podmokły teren.

Inspekcja fotograficzna obszaru przeznaczonego pod rekultywacje pól zalądowania

4. Inspekcja wału przeciwpowodziowego. Docelowo zebrany zostanie materiał pozwalający na monitoring modernizacji istniejącego wału oraz budowy nowego wału. Dane pozwalają na analizę wysokości rzędnych wału oraz objętości mas ziemnych obiektu.

Inspekcja wału przeciwpowodziowego

5. Wykonywaliśmy również zdjęcia oraz filmy na cele promocji inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

Zdjęcia oraz filmy na cele promocji inwestycji

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Olga Koniczena, Sweco

Olga Konieczna

Specjalista/Konsultant GIS
Share via
Copy link