0 of 0 dla ""

Ekohotele – przyszłość czy już standard?

Ekohotele – przyszłość czy już standard?

Opublikowano: 23/05/2022

W dzisiejszych czasach rośnie w społeczeństwie zainteresowanie ekologią i środowiskiem. Coraz więcej z nas wybiera bardziej zielone, przyjazne rozwiązania i stajemy się świadomi, że to, co robimy, wpływa na przyszłość naszej planety. Zjawisko to przekłada się na wszelkie aspekty życia, w tym także na czas urlopów i podróży. Spośród ankietowanych serwisu TripAdvisor aż 71% użytkowników zadeklarowała, że następny urlop chce spędzić „bardziej ekologicznie” niż poprzedni*. W związku z potrzebami turystów, podczas przeglądania noclegów na różnych wyszukiwarkach, pojawiają się coraz częściej osobne opcje filtrowania z uwzględnieniem budynków z rozwiązaniami proekologicznymi.

Ekohotele – przyszłość czy już standard?

Aspekt ten dostrzeżono na rynku obiektów hotelowych. Rozwiązania przyjazne środowisku, znajdujące się w hotelach powodują, że postrzeganie danego obiektu staje się cieplejsze i bardziej pozytywne oraz wpływa na lepsze samopoczucie gości hotelowych. Bardzo ważnym elementem wdrażania ekologicznych rozwiązań w budynkach jest to, że właściciele tych obiektów otrzymują zyski: optymalizacja zużycia energii i wody w budynku oznacza oszczędność kosztów, a bardziej efektywne i długotrwałe wykorzystanie materiałów – mniej odpadów. Biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję i chęć wyróżnienia się na rynku hotelarskim, wdrażanie proekologicznych rozwiązań staje się świetnym narzędziem do uzyskania obopólnych korzyści zarówno dla gości, jak i dla samych właścicieli hoteli.

Na świecie i w Polsce występują ciekawe, zarówno technologicznie zaawansowane, jak i innowacyjne, choć niedrogie proekologiczne rozwiązania. Są to między innymi:

 • zielone tarasy i dachy,
 • ogrody warzywne,
 • aplikacje do sterowania parametrami powietrza w pomieszczeniach (IoT),
 • inteligentne zarządzanie zużyciem energii,
 • rezygnacja z jednorazowych naczyń i opakowań (Less waste),
 • spłukiwanie toalet wodą szarą lub deszczową,
 • optymalizacja przeszklenia w budynku.

Konkretne przykłady jakie można spotkać w polskich hotelach to m.in. zastosowanie pompy ciepła, systemu odzysku wody szarej i własnego warzywnika w hotelu Uroczysko 7 Stawów w miejscowości Gola Dzierżoniowska. W AccorHotels i Marriott w całej sieci zrezygnowano z małych plastikowych opakowań kosmetyków i zastąpiono je dużymi dozownikami. Hotel Skipper w Rewie z kolei zastosował technologię ogrzewania wody z kolektorów słonecznych. Hotel Ramka z Poznania wprowadził najnowsze rozwiązania energooszczędne w obiekcie, zakładając panele fotowoltaiczne i montując trójwarstwowe szyby. Umożliwia też ładowanie samochodów elektrycznych gościom, którzy wybiorą taki środek transportu.

Jakie narzędzia można wykorzystać do zmniejszenia wpływu obiektu hotelowego na środowisko?

Już od etapu powstawania obiektu lub w czasie jego użytkowania szeroko rozumiane podejście proekologiczne można realizować za pomocą uznanych, międzynarodowych certyfikacji wielokryterialnych BREEAM, LEED, Fitwel czy WELL.

BREEAM i LEED to systemy certyfikacji umożliwiające realizację projektu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w kontekście zarówno środowiska zewnętrznego, jak i komfortu użytkownika. Obejmują wszystkie etapy realizacji projektu od koncepcji do użytkowania.

WELL i Fitwel to systemy certyfikacji optymalizujące budynki w celu poprawy jakości zdrowia oraz samopoczucia użytkowników i lokalnej społeczności. Obejmują środowisko wewnętrzne oraz przestrzenie zewnętrzne, w których użytkownik przebywa na co dzień. Certyfikację można przeprowadzić na różnych poziomach oceny w zależności od potrzeb właściciela budynku, jak i jego budżetu. Finalnym, podsumowującym działania dokumentem, jest certyfikat przyznany dla obiektu po przejściu całego procesu ewaluacji.

Korzyści wynikające z certyfikacji to między innymi:

 • atrakcyjny, zielony wizerunek;
 • potwierdzenie najwyższych standardów;
 • minimalizacja wpływu na środowisko;
 • poprawa jakości procesu budowlanego;
 • niższe koszty eksploatacyjne oraz optymalizacja zużycia mediów i energii.

Można też oficjalne potwierdzić stopień zrównoważenia obiektu wobec pytań czy oczekiwań portali do wyszukiwania noclegów, a tym samym końcowych użytkowników.

Inżynierowie Sweco Polska opracowali praktyczny poradnik po najbardziej popularnych systemach certyfikacji wielokryterialnych. Głównym celem opracowania jest wskazanie podstawowych wytycznychdobrych praktyk i pokazanie przykładów rozwiązań, które w ramach koncepcji projektu, a następnie projektowania oraz realizacji przyczyniają się do powstania obiektu – bardziej zielonego, a co z tego wynika bardziej przyjaznego i tańszego w użytkowaniu. Poradnik można bezpłatnie pobrać z naszej strony Certyfikacja wielokryterialna budynków – praktyczny poradnik branżowy

Co jeśli nie certyfikacja wielkoryterialna?

Jeśli certyfikacja wg międzynarodowych standardów jest dla nas zbyt skomplikowana i kosztowna, zawsze możemy opracować wewnętrzną Politykę Środowiskową, skupiając się na wybranych zagadnieniach, które są dla nas ważne. Dokument taki można sporządzić dla całej sieci hoteli, jak i również dla pojedynczych obiektów.

Umożliwia ona analizę działalności operacyjnej pod względem:

 • śladu środowiskowego i węglowego;
 • identyfikuje obszary do usprawnienia;
 • pomaga zdefiniować cele środowiskowe;
 • daje możliwość zaplanowania wdrożenia i osiągnięcia celów środowiskowych.

Polityka Środowiskowa to dokument generowany na własne potrzeby i według indywidualnych kryteriów. Oznacza to, że jest to bardzo elastyczne podejście, które umożliwia wprowadzenie rozwiązań zarówno w okresie długoterminowym, jak i krótkim. Efektem polityki i konkretnych realizacji mogą być np. całkowita rezygnacja z plastikowych kubków, rurek i sztućców, wyznaczenie miejsc na łąki kwietne, zastąpienie w toaletach ogólnodostępnych ręczników papierowych rolkami ręczników bawełnianych lub zastosowanie maszyn kompostujących żywność.

Ekohotele – przyszłość czy już standard

Przyjazne środowisku rozwiązania jako składowa ESG w zrównoważonym rozwoju

Na świecie, a także coraz częściej również na rynku polskim, obserwuje się coraz szersze podejście do tematyki zrównoważonego rozwoju, co ma przełożenie już nie tylko na rozwiązania prośrodowiskowe z poziomu pojedynczego budynku, ale również na całą działalność firmy, która ten obiekt zrealizowała lub nim zarządza. Bardzo popularna staje się realizacja strategii odpowiedzialnego biznesu, która zawiera w sobie szeroki wachlarz zagadnień środowiskowych, ale także społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). W związku z tym, rozwiązania prośrodowiskowe nie są już tylko podyktowane oczekiwaniami klienta, ale także wewnętrzną motywacją firm, które chcą iść w kierunku zrównoważonego rozwoju i zrobić wszystko, aby zapewnić przyszłym pokoleniom życie w czystym środowisku, a obecnym godne i komfortowe warunki pracy.

 

*Źródło: https://maciejstraus.pl/ekologiczny-hotel-czy-jestesmy-na-to-gotowi

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
Alina Grzelczak

Alina Grzelczak

Konsultant ds. zrównoważonego budownictwa
Share via
Copy link