0 of 0 dla ""

Specjaliści od inżynierii ruchu z Katowic

Opublikowano: 18/04/2024

Inżynieria ruchu to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która odpowiada za bezpieczeństwo i efektywność przepływu ruchu drogowego. W obliczu rosnących wyzwań, jakie stawia przed nami rozwój zrównoważonych obszarów miejskich, specjaliści z tej branży stają się kluczowi w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych. Stworzony w styczniu 2023 r. w Katowicach zespół inżynierów ruchu, mimo krótkiej historii, zdobył już znaczące doświadczenie. Efektywna współpraca z różnymi jednostkami administracyjnymi, od GDDKiA po lokalne urzędy, pozwoliła na zdobycie praktycznej wiedzy i rozwój kompetencji.

zespół inżynierów ruchu Sweco Polska, biuro w Katowicach | od lewej: Tomasz Chreptowicz, Alicja Przybyła, Mateusz Probanowski, Magdalena Kalińska

od lewej: Tomasz Chreptowicz, Alicja Przybyła, Mateusz Probanowski, Magdalena Kalińska

Młody zespół, duże doświadczenie

Jesteśmy dumni z tego, że obecnie pracujemy nad kluczowymi projektami infrastrukturalnymi w Polsce. Jednym z nich jest odcinek przebudowy DK47, czyli trasy znanej jako “Zakopianka”. Ponadto realizujemy zadania dla mniejszych jednostek samorządowych, jak np. projekt przebudowy ul. Kąpielowej w Krakowie oraz projektowanie obwodnicy dla miasta Zabrze. Te zlecenia pokazują naszą zdolność do adaptacji do lokalnych warunków i potrzeb, zapewniając rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, efektywność i komfort użytkowników dróg – mówi Grzegorz Foryś, Kierownik Zespołu.

Zespół nie ogranicza swojej działalności jedynie do rynku krajowego. Angażuje się także w międzynarodowe przedsięwzięcia. Przykładem jest udział w projektach drogowych w Finlandii, gdzie wykorzystując zaawansowane metody symulacji, stworzył skuteczne i optymalne rozwiązania dla różnorodnych warunków drogowych.

Szeroki zakres usług

Dzięki zróżnicowanym umiejętnościom zespół specjalizuje się w szerokim zakresie działań. Swoje ekspertyzy koncentruje na analizach i prognozach ruchu (modelowanie, symulacja i analiza przepustowości), wykorzystując narzędzia takie jak PTV Visum, które pozwala na dokładne projektowanie i ocenę efektywności systemów drogowych. Oprócz tego zajmuje się tworzeniem projektów sygnalizacji świetlnej, projektowaniem stałych i czasowych organizacji ruchu, wdrażaniem systemów zarządzania ruchem, a także tworzeniem planów działań ratowniczych. Wszystko to świadczy o kompleksowym podejściu do inżynierii ruchu, które przekłada się na skuteczność i bezpieczeństwo na drogach.

Ciągły rozwój i nowoczesne technologie

Cały zespół nieustannie rozwija swoje umiejętności, czego przykładem jest uczestnictwo w marcowym spotkaniu użytkowników PTV Group. Taka inicjatywa nie tylko poszerza wiedzę o nowe technologie, ale także umożliwia wymianę doświadczeń z wiodącymi ekspertami w branży.

Tego typu spotkania, oprócz samej wartości merytorycznej, umożliwiają także rozmowy i konsultacje z użytkownikami, często z ludźmi, którzy stanowią dla wielu z nas autorytet w dziedzinie inżynierii ruchu. To okazja do wymiany doświadczeń dotyczących wyzwań, związanych z całym procesem tworzenia modeli i złożoności prac przy największych inwestycjach w kraju – dodaje Grzegorz Foryś.

Dzięki profesjonalizmowi, elastyczności i zaangażowaniu w każdy projekt, zespół jest w stanie dostarczać usługi najwyższej jakości, zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym, przyczyniając się do tworzenia bezpiecznej i efektywnej infrastruktury drogowej.

 

Share via
Copy link