0 of 0 dla ""

Zielone płuca planety

Opublikowano: 21/03/2024

Dzień Lasu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2012 roku i obchodzony corocznie 21 marca, przypomina o kluczowej roli lasów w utrzymaniu zdrowia naszej planety. Lasy, nazywane “zielonymi płucami”, dostarczają schronienia i pokarmu dla milionów ludzi, będąc domem dla 80% gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Dzień Lasu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2012 roku i obchodzony corocznie 21 marca, przypomina o kluczowej roli lasów w utrzymaniu zdrowia naszej planety.

Pokrywające około 31 %* powierzchni lądowej Ziemi lasy, są nieocenione w pochłanianiu dwutlenku węgla i walce ze zmianami klimatycznymi. Jednak ich zdolność do absorpcji CO2 maleje, głównie z powodu wylesiania. W Polsce, gdzie lasy pokrywają około 30%* powierzchni lądowej kraju, istnieje duży potencjał do podjęcia działań na rzecz ich ochrony.

Warto pamiętać, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony lasów. Proste działania, takie jak dwustronne drukowanie, korzystanie z elektronicznych notatek, wybieranie mebli z certyfikowanego drewna oraz recykling papieru, mają realny wpływ na ograniczenie wycinki nowych drzew. Aktywne wsparcie organizacji ekologicznych i promowanie świadomości o znaczeniu lasów są kluczowe

– mówi Marcin Cierpisz, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Sweco Polska aktywnie angażuje się w ochronę środowiska, realizując projekty przyrodnicze, oferując doradztwo w zakresie neutralności klimatycznej i rozwijając technologie ekologiczne, takie jak biogaz czy mikroretencja. Te działania, podkreślając znaczenie lasów jako fundamentu naszego środowiska naturalnego i klucza do zachowania bioróżnorodności, stanowią ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych, będąc zarazem istotną inwestycją w przyszłość naszej planety.

* Źródło: www.bdl.lasy.gov.pl/portal/lasy-na-swiecie

Share via
Copy link