0 of 0 dla ""

Zrównoważony rozwój w inwestycjach mixed-use

Opublikowano: 14/02/2022

Współczesne przestrzenie miejskie wypełniają się projektami mixed-use, które łączą wiele funkcji w ramach jednej inwestycji. Takie założenia mogą wpisywać się w ostatnio coraz bardziej popularną koncepcję 15-minutowego miasta opracowaną przez prof. Carlosa Moreno (tutaj wystąpienie na TED).

Urbanista zwraca uwagę na to, że przestrzeń, w której wszystko, co potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców, powinna znajdować się w zasięgu 15 minut pieszo lub rowerem od naszych mieszkań. W praktyce planowanie takiej przestrzeni powinno opierać się na założeniu, że inwestycja to miejsce, w którym użytkownik pracuje, spędza wolny czas, rozwija swoje zainteresowania, uczy się, mieszka oraz odpoczywa bez ciągłej potrzeby przemieszczania.

W obliczu obecnych wyzwań środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, a także sytuacji pandemicznej, wprowadzenie tej wizji staje się niezwykle aktualne i przynosi liczne korzyści takie jak oszczędność czasu, redukcję zanieczyszczeń generowanych przez ruch samochodowy czy tworzenie więzi społecznych.

Jak można podejść do realizacji zrównoważonej inwestycji mixed-use przyjaznej dla mieszkańców?

Popularny międzynarodowy system certyfikacji BREEAM, który często jest wykorzystywany dla projektowanych i istniejących budynków, ma swój odpowiednik dla większych zamierzeń inwestycyjnych.

BREEAM Communities jest sposobem na poprawę, zmierzenie oraz objęcie certyfikacją społecznych, środowiskowych oraz ekonomicznych aspektów większych terenów takich jak np. projekty mixed-use, osiedla czy nawet całe dzielnice. Celem jest wdrażanie zrównoważonych rozwiązań na bardzo wczesnym etapie realizacyjnym. Standard BREEAM Communities zakłada realizację procesu certyfikacji w trzech głównych krokach. Na każdy krok przypada kilkanaście kategorii, które ocenia się w pięciu głównych obszarach:

 1. ZARZĄDZANIE

Dotyczy przede wszystkim uwzględnienia głosu interesariuszy podczas planowania inwestycji poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych i eksperckich.

 1. SPOŁECZNO-EKONOMICZNY DOBROBYT

Dotyczy przede wszystkim szerokorozumianego komfortu użytkowników przestrzeni poprzez m.in. wsparcie lokalnej:

 • gospodarki:
  nowe miejsca pracy, rozwój biznesu
 • społeczności poprzez realizację potrzeb społecznych:
  usługi, mieszkania, kultura, projektowanie uniwersalne dla różnych użytkowników
 • społeczności poprzez dobre warunki środowiskowe:
  dobry mikroklimat, redukcja hałasu, podtopień, dostępność zielonej przestrzeni
 1. ZASOBY I ENERGIA

Dotyczy przede wszystkim odpowiedzialności środowiskowej inwestycji związanej ze zużyciem energii, wody, wykorzystania materiałów i generowania odpadów poprzez m.in.:

 • przygotowanie strategii wodnej i energetycznej,
 • analiza istniejących budynków oraz infrastruktury, możliwości wykorzystania ponownego materiałów,
 • realizację zasad zrównoważonego budownictwa,
 • używanie materiałów o niskim oddziaływaniu na środowisko,
 • redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez zastosowywanie alternatywnych środków transportu, np. carpooling, carsharing, wypożyczalnia rowerów czy nawet osiedlowy home office.
 1. TEREN I EKOLOGIA

Dotyczy przede wszystkim odpowiedzialności środowiskowej inwestycji związanej zwiększeniem wartości ekologicznej oraz ochrony wartościowych elementów poprzez m.in.:

 • opracowanie strategii ekologicznej,
 • wprowadzenie rozwiązań mających poprawić bioróżnorodność,
  zwiększyć ilość gatunków rodzimych,
 • wprowadzenie gatunków o mniejszych potrzebach podlewania,
 • ponowne wykorzystanie wody deszczowej.
 1. TRANSPORT

Dotyczy przede wszystkim promocji bardziej zrównoważonych sposobów podróżowania poprzez m.in.:.

 • ocenę obecnej sytuacji transportowej,
 • projektowanie bezpiecznych i atrakcyjnych ulic wraz z siecią rowerową oraz dostępem do komunikacji miejskiej,
 • zapewnienie udogodnień dla rowerzystów (np. stojaki rowerowe, szatnie) oraz dla pasażerów transportu publicznego (komfortowe wiaty przystankowe).

 

PRZESTRZENIE WIELOFUNKCYJNE W gęstej zabudowie miejskiej jest niewiele miejsca, co powoduje, że urbaniści i inżynierowie muszą szukać innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Z uwagi na to, że przestrzeń dla wody, przyrody, ludzi i dobrze prosperujących społeczności jest ograniczona, potrzebujemy rozwiązań, które mogą łączyć różne funkcje. Mogą to być na przykład dachy z funkcją zbierania wody deszczowej, zbiorniki na wodę deszczową jako użytkowy sprzęt miejski, parkingi z podziemnym magazynem wody oraz place jako zbiorniki retencyjne. Aby zapewnić bezpieczne i prozdrowotne rozwiązania nowe technologie będą musiały uwzględniać skrajne scenariusze klimatyczne. | Urban Insight, raport Miasta zdrowej wody, 03 2021 

Jak w praktyce przeprowadzony jest proces certyfikacji w BREEAM Communities?

Proces certyfikacji w BREEAM Communities rozpoczyna się najczęściej od spotkania wstępnego podczas którego Assessor, czyli licencjonowany konsultant, wyjaśnia poszczególne kategorie standardu. Ma to miejsce zazwyczaj w momencie opracowywania masterplanu. Wspólnie z Inwestorem Assessor określa możliwości zdobycia punktów, tak aby wstępnie oszacować poziom certyfikacji.

W BREEAM Communities analogicznie jak do BREEAM New Construction można zdobyć certyfikat na poziomie Pass, Good, Very Good, Excellent i Outstanding. W dalszym kroku Assessor oficjalnie rejestruje inwestycje w systemie BREEAM i wspólnie z klientem oraz jego zespołem rozpoczyna realizację Kroku 1, czyli spełnienia minimalnych wymagań BREEAM, po którym aplikuje się o certyfikat BREEAM Interim. W dalszej kolejności Assessor wspólnie z klientem i jego zespołem rozpoczyna realizację Kroku 2 i 3, gdzie spełnia minimalny wymóg konsultacji z interesariuszami oraz realizuje opcjonalne, podnoszące punktację kategorie. Ten etap zakończony jest aplikacją o finalny certyfikat BREEAM Final, który uzyskuje się na etapie projektowym (np. projekt budowlany lub wykonawczy).

Dlaczego warto realizować inwestycję zgodnie z BREEAM Communities?

Standard BREEAM Communities to przede wszystkim sposób na włączenie aspektów zrównoważonego rozwoju do wczesnego planowania większych założeń inwestycyjnych. Dzięki wykorzystaniu tego schematu proces inwestycyjny może stać się bardziej przejrzysty m.in. dla lokalnej społeczności ze względu na konsultacje społeczne, które mają stanowić źródło cennej wiedzy i budować zaufanie. Dodatkowo wykonanie różnorodnych analiz inżynierskich wpływa na optymalizacje techniczne w tym przede wszystkim realizację rozwiązań mających na celu m.in. redukcję emisji CO2 czy zużycia wody.

Zalety wykorzystania BREEAM Communities mogą mieć charakter nie tylko indywidualny dotyczący danego projektu, ale również strategiczny. Realizacja inwestycji zgodnie z tym standardem może być elementem działania w ramach strategii ESG inwestora dla planowanych kolejnych inwestycji.

Obecnie kilkadziesiąt inwestycji na całym świecie jest certyfikowanych w BREEAM Communities. W Polsce mamy obecnie trzy inwestycje certyfikowane tym systemem: jedna z certyfikatem końcowym Final – inwestycja Forest w Warszawie (Sweco było odpowiedzialne za realizację) oraz dwie z certyfikatem początkowym Interim – inwestycja Dzielnica SILO w Jaworznie oraz SOHO by Yareal w Warszawie. Które inwestycje będą kolejne? Czekamy z niecierpliwością na kolejne przykłady.

Osoby do kontaktu

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

Dyrektor Działu BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO

Maria Dolniak

GRI Certified Sustainability Professional, Assessor BREEAM Communities
Share via
Copy link