0 of 0 for ""

Miasta muszą budować odporność na coraz powszechniejsze fale upałów

Koronawirus naraził starszych obywateli na poważne ryzyko, ale coraz cieplejsza Europa stanowi jeszcze jedno poważne zagrożenie. Więcej Europejczyków umiera z powodu fal upałów niż z powodu wszystkich innych zagrożeń naturalnych łącznie. Musimy zrobić więcej, aby przygotować i dostosować nasze miasta na przyszłość, podsumowuje Sweco w najnowszym raporcie Urban Insight. Czytaj więcej

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego

Już dziś infrastruktura w krajach takich jak Wielka Brytania odpowiada za ponad 50% emisji dwutlenku węgla. Do 2050 r. liczba ta może wzrosnąć do 90%. Zdolność oceny emisji dwutlenku węgla na początkowych etapach projektu jest niezbędna, ponieważ właśnie tam istnieje największy potencjał jego redukcji. Czytaj więcej

Usługa magazynowania energii – klucz do redukcji emisji dwutlenku węgla

Choć magazynowanie energii może pomóc w łagodzeniu zmian klimatu, to jednak jej wykorzystanie wciąż jest niewielkie i musiałoby ulec potrojeniu do 2050 r., aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2°C. Osiągnięcie tego celu wymaga przyjrzenia się innowacyjnym sposobom przyspieszenia procesu wdrażania. Czy usługi magazynowania energii (ESaaS) mogą być jednym z rozwiązań? Czytaj więcej

Ponowne wykorzystanie energii – kluczem do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

Produkcja energii jest głównym źródłem globalnej emisji gazów cieplarnianych. Możemy zmniejszyć ten rodzaj emisji, wykorzystując energię w mądrzejszy sposób i ponownie zrobić użytek z jej nadmiaru. W nowym raporcie Sweco analizuje różne rozwiązania w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Raport ten stwierdza, że znaczne zmniejszenie zarówno kosztów, jak i emisji można osiągnąć dzięki inteligentniejszemu wykorzystaniu energii. Czytaj więcej

Jak możemy przejść na energię w 100% odnawialną?

Produkcja energii jest głównym źródłem globalnej emisji dwutlenku węgla. Przejście na odnawialne źródła energii spowodowałoby znaczne ograniczenie jej emisji. Nowym raport Sweco udowadnia, że nawet jeśli niezbędna technologia i infrastruktura są dostępne, aby zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej, musimy zmienić powstrzymujące nas przed tym negatywne postawy i nieskuteczne podejście. Czytaj więcej

Większe uzależnienie od elektryczności w połączeniu z częstszymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

Społeczeństwo staje się coraz bardziej zaawansowane technologicznie i tym samym uzależnione od elektryczności. Trend ten czyni nas bardziej podatnymi na ekstremalne warunki pogodowe, które, według Międzyrządowego Zespół ds. Zmian Klimatu działający przy ONZ (IPCC), mogą stać się bardziej powszechne w wyniku zmian klimatycznych. Czytaj więcej