0 of 0 dla ""

Most nad Dunajcem w Kurowie otrzymał nagrodę „Dzieło Mostowe Roku 2020/21”

Na Wrocławskich Dniach Mostowych 2022 wyróżniono Inwestycje, w których realizację zaangażowane było Sweco

Miło nam poinformować, że konstrukcje: Most Północny i Most Południowy nad śluzą w ciągu DW 501 oraz Most przez rzekę Dunajec w ciągu drogi DK75 w Kurowie otrzymały nagrody w Konkursie Mostowym im. Maksymiliana Wolffa. Most w Kurowie otrzymał również nagrodę „Dzieło Mostowe Roku 2020/21” w kategorii „Konstrukcje obiektu mostowego”, przyznaną przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak pisze ZMRP na swojej stronie o konkursie im. M. Wolffa: „Nagrody są wyrazem uznania za innowacyjność w tworzeniu obiektów inżynierskich i mają charakter całkowicie niekomercyjny. Z tego względu w szacownym gronie jurorów zasiadają uznani w branży mostowej eksperci, wśród których znalazły się takie autorytety, jak: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. nadzw. WSOWL i UZ, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski.”

Wyniki Konkursu im. Maksymiliana Wolffa zorganizowanego przez czasopismo Mosty

W kategorii „Zrealizowany obiekt o rozpiętości poniżej 70 m” wygrały Most Północny i Most Południowy nad śluzą w ciągu DW 501. Powstały one w ramach projektu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Przekop Mierzei Wiślanej). Sweco Polska pełni funkcję Inżyniera kontraktu nad całą inwestycją.

Więcej informacji: Przekop Mierzei Wiślanej

W kategorii „Zrealizowany obiekt o rozpiętości powyżej 70 m” wygrał Most nad Dunajcem w Kurowie, zrealizowany w ramach inwestycji „rozbudowy odcinka drogi krajowej DK 75 prowadzącej z Nowego Sącza w kierunku Brzeska i Krakowa”. Projektanci Sweco Polska przygotowali projekt mostu o konstrukcji extradosed.

Więcej informacji: Projekt mostu typu extradosed nad Dunajcem w Kurowie

Gratulacje dla wszystkich uczestników Projektu!

Nagrody zostały wręczone 24.11.2022 r. podczas Wrocławskich Dni Mostowych.

Dyplom honorowy w konkursie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej - Dzieło mostowe 2020/2021 dla Projektanta - Sweco Polska - za konstrukcję obiektu mostowego - most extradosed przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu DK 75