0 of 0 dla ""

Projekt nadzorowany przez Sweco wyróżniony

W 2018 roku Sweco Consulting sp. z o.o. podpisało umowę z Powiatem Pszczyńskim, na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego – inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego. Teraz, inwestycja ta, została wyróżniona w XXI edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

„Centrum przesiadkowe to wizytówka naszego powiatu, trafiona inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby Pszczyny i daje podłoże do rozwoju komunikacji powiatowej w przyszłości. Realizacja została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców, turystów, a teraz także komisję konkursową, co jest potwierdzeniem, że zrealizowaliśmy ją z dbałością o rozwiązania architektoniczne. Dziękuję inicjatorom, projektantom i wykonawcom tej największej w historii powiatu inwestycji. Dzięki funduszom unijnym zmieniamy nasz powiat” – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński (źródło: www.pless.pl)

Na oddaną pod koniec 2019 roku inwestycję, z której dziennie, z sześciu nowych stanowisk, odjeżdża blisko 180 autobusów, składała się budowa poczekalni i pomieszczeń do kierowania ruchem, ogólnodostępnych toalet, w tym pokój dla rodziców z dziećmi, a także infrastruktura towarzysząca jak parkingi dla samochodów, rowerów czy postój dla taksówek. Uzupełnieniem wszystkiego była także przebudowa układu drogowego.

Sweco, w ramach swojej usługi, uczestniczyło w przygotowaniu SIZW dla postepowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, a w trakcie realizacji odpowiadało za pełnobranżowy nadzór nad robotami budowlanymi.

Całkowity koszt budowy wyniósł ponad 17,8 mln zł, z czego blisko 15,2 mln zł pochodziło z funduszy europejskich.