0 of 0 dla ""

Osiedle Zielone Wzgórze w Pile

22 listopada 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy przedstawicielami Gminy Piła, na czele z Prezydentem Miasta Piotrem Głowskim, a przedstawicielami Sweco Polska. Jego celem było przedstawienie harmonogramu działań, podstawowych założeń projektu, prac wchodzących w zakres analizy, a także omówienie wizji realizacji przedsięwzięcia. / fot. Urząd Miasta Piły

Sweco wykona analizę rzeczowo-finansową dla zrównoważonego osiedla w Pile

Opublikowano: 24/11/2022

Sweco Polska podpisało umowę z Gminą Piła na wykonanie Analizy wielowariantowej rzeczowo-finansowej dla osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile, polegającej na przygotowaniu propozycji ekologicznych rozwiązań dla tego miejsca. Ten niemal niezabudowany obszar, znajdujący się na przedmieściach Piły, ma stać się tętniącym życiem, nowocześnie zaplanowanym, zrównoważonym osiedlem opartym na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym.

W czasach coraz większych zagrożeń energetycznych, budującej się intensywnie świadomości ekologicznej oraz dążenia do budowy zrównoważonych osiedli, opartych na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym, stopniowo wzrasta liczba inwestycji, które minimalizują swój wpływ na środowisko.

Osiedle „Zielone Wzgórza” w Pile ma być jednym z takich modelowych przedsięwzięć – zrównoważonym pod każdym względem, o wysokim poziomie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu będzie samowystarczalne, zeroemisyjne, przyjazne dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego oraz przede wszystkim dostępne dla przeciętnego pilanina.

Główne aspekty, których będzie dotyczyła analiza wykonana przez Sweco Polska, to:

  • gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym;
  • ekologiczny transport – w tym założenia „miasta 15-minutowego“;
  • zieleń;
  • samowystarczalność energetyczna osiedla – wykorzystanie m.in. technologii wodorowych;
  • miasto „gąbka” – zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi;
  • struktura zabudowy mieszkaniowej;
  • analiza finansowa.

Analiza wielowariantowa rzeczowo-finansowa dla osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile jest wykonywana w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/14/22 z dnia 02.03.2022 r. dotyczącej finansowania projektu pn. „Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Realizacja projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

logotypy POPT

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap