0 of 0 dla ""

Sweco zaprojektuje most na Sanie

Sweco zaprojektuje nowy most na Sanie

Sweco Polska podpisało umowę z Gminą Miasta Sanok, na przygotowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu Mosty dla Regionów”. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla miasta – ma pomóc w rozwoju gospodarki i turystyki w tym rejonie podkarpacia.

Zakres zadań Sweco Polska

W zakresie prac naszych specjalistów znajduje się przygotowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

 1. Budowa mostu na rzece San, który połączy przedłużaną ul. Sobieskiego z położonymi po drugiej stronie Sanu ulicami Rybickiego i Gajową,
 2. Budowa po obu stronach rzeki dojazdów do mostu wraz z ze skrzyżowaniami z istniejącymi drogami,
 3. Przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w rejonie planowanej inwestycji.

Etapy realizacji

Realizację zadania podzielono na trzy etapy:

Etap 1 Opracowanie dokumentów zgodnych z wymaganiami przepisów środowiskowych:

 • Geodezyjne pomiary i mapa dla celów projektowych,
 • Koncepcja – branża mostowa i drogowa,
 • Geologia i hydrologia,
 • Uzyskanie decyzji środowiskowej (inwestycja znajduje się na terenie obszaru Natura 2000).

Etap 2 Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe:

 • Operat wodnoprawny,
 • Projekt budowlany,
 • Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy,
 • Uzyskanie decyzji ZRID.

Etap 3  Nadzór autorski (opcjonalnie)

Most jest ważną lokalną inwestycją: ułatwi dostęp do centrum miasta, zapewni lepszy dostęp do Muzeum Budownictwa Ludowego i zwiększy bezpieczeństwo regionu poprzez łatwiejsze dotarcie do lotniska sanitarnego. Dlatego też został wpisany do rządowego programu Mosty dla regionów, którego celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe.

Wartość umowy to 1 399 586,25 zł brutto. Czas jej realizacji (łącznie z nadzorami autorskimi), to 4 lata od dnia podpisania umowy.