0 of 0 dla ""

Sweco

Droga do odpornych społeczeństw

Opublikowano: 19/04/2023

W następstwie wszystkich trwających kryzysów na świecie odporność stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Jak właściwie przygotować się i dostosować do wyjścia z kryzysu? Rozpoczynamy tegoroczny temat Sweco Urban Insight: “Społeczeństwa odporne na zmiany” od przyjrzenia się różnym koncepcjom, zagrożeniom, a także wskazaniu najlepszych rozwiązań dla budowy odpornych na zmiany społeczeństw.

Wybuch pandemii COVID-19, rosyjska inwazja na Ukrainę oraz niedawne trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii są szokiem dla wielu społeczności. Tymczasem zmiany klimatu nie słabną, powodując nowe ekstremalne zjawiska pogodowe. Wszystko to z kolei doprowadziło do niestabilności gospodarczej wraz z rosnącą inflacją, kryzysem energetycznym, niepewnymi łańcuchami dostaw, cyberatakami i zbliżającą się recesją.

Według Banku Światowego do 2030 r., bez znacznych inwestycji w zwiększanie odporności miast, klęski żywiołowe mogą kosztować miasta na całym świecie 314 miliardów dolarów rocznie, w porównaniu z około 250 miliardami obecnie, a zmiany klimatu mogą pogrążyć nawet 77 milionów mieszkańców miast w ubóstwie.

Jak wynika z Globalnego Badania Percepcji Ryzyka 2022-2023, kryzys: dostaw energii, kosztów utrzymania, dostaw żywności, rosnąca inflacja i ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną należą do głównych zagrożeń na rok 2023 o największym potencjalnym wpływie w skali globalnej.

Nic dziwnego, że dyskusje na niedawno zakończonym Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos toczyły się wokół polikryzysów – synergii, jakie może wywołać kilka równoczesnych kryzysów.

W rezultacie oczy wszystkich zwracają się teraz w stronę czegoś, co zbyt długo pozostawało w cieniu – odporności (rezyliencji).

”Ryzyka w żadnym razie nie są od siebie niezależne. Coraz częściej będziemy narażeni na sytuacje, w których ryzyka wchodzą ze sobą w interakcje i mają nieprzewidywalne konsekwencje” – mówi Thomas Elmqvist, profesor zarządzania zasobami naturalnymi w Stockholm Resilience Centre na Uniwersytecie Sztokholmskim.

”Musimy zastanowić się, jak zbudować powszechną odporność na zmiany opierając się na nadmiarowości i różnorodność, która pozwoli nam stawić czoła coraz mniej przewidywalnej przyszłości”.

Dziś duży nacisk kładzie się nie tylko na powrót do stanu wyjściowego, ale na osiągnięcie nowego, wyższego poziomu, gdzie odporność na nowe wstrząsy czy zmiany jest większa niż wcześniej.

Osoba do kontaktu

Klaudia Moralewicz

Lider projektu Urban Insight w Polsce, Assessor BREEAM INC

Może Cię również zainteresować – Raporty Urban Insight w języku polskim

Share via
Copy link
Powered by Social Snap