0 of 0 dla ""

Informacja o prywatności

Sweco (“Sweco Polska“, “Sweco Design Center Poland”, “my“, “nas” lub “nasz“) przetwarza Twoje dane osobowe w różnych okolicznościach, np. gdy nawiązujesz z nami współpracę. Administratorem przetwarzania opisanego w niniejszej informacji o ochronie prywatności jest podmiot grupy Sweco, który przekazał Państwu niniejszą informację o ochronie prywatności.

Szanujemy Twoją prywatność i chronimy dane osobowe, które przetwarzamy na Twój temat. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (“RODO“)[1] i innych obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Możemy według własnego uznania, w dowolnym momencie, zaktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności (patrz na końcu data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki). Jeśli zostaną wprowadzone istotne zmiany, powiadomimy o tym na naszej stronie internetowej, zanim zmiana zacznie obowiązywać.

W niniejszej informacji o ochronie prywatności termin “przetwarzanie” obejmuje wszystkie działania związane z danymi osobowymi, w tym np. gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie, uzyskiwanie dostępu, wykorzystywanie, przekazywanie i usuwanie danych osobowych. Termin “dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zapoznajesz się z poniższą informacją, ponieważ (i) odwiedzasz naszą stronę internetową, (ii) jesteś przedstawicielem lub pracownikiem dostawcy, (iii) jesteś przedstawicielem lub pracownikiem klienta, (iv) jesteś kandydatem do pracy, (v) w celu kontaktu z przyszłym klientem lub (vi) jesteś urzędnikiem lub pracownikiem rządu, organu publicznego lub organizacji międzynarodowej. Aby ta informacja była bardziej odpowiednia dla Ciebie, jest ona podzielona na sekcje z konkretnymi informacjami związanymi z różnymi funkcjami w obszarze przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

2. Odwiedzający stronę internetową

2.1 W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane bezpośrednio od Ciebie lub dane, które są generowane przez Ciebie, w tym Twoje urządzenia, podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

2.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
2.2.1 Utrzymanie, ochrona i rozwój strony internetowej

Podczas przeglądania witryny przetwarzamy Twój adres IP i informacje o użytkowniku przeglądarki (User Agent, UA), aby pomóc w wykrywaniu spamu. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu administrowania i ulepszania naszej strony internetowej, do naszych wewnętrznych rejestrów i do analizy statystycznej. Ulepszamy działanie witryny internetowej, korzystając z usługi Microsoft Clarity, aby zobaczyć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki pliki cookie i śledzenie są wykorzystywane na naszych stronach internetowych, przeczytaj nasze Oświadczenie dotyczące plików cookie lub przejdź do sekcji Zarządzanie zgodąZarządzanie zgodą, aby wybrać opcje zgody.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·         Adres IP

·         Informacja o użytkowniku przeglądarki (User Agent, UA

Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu, aby zapewnić, że nasza strona internetowa jest stale utrzymywana i aktualizowana oraz chroniona przed złośliwymi atakami.

 

Zgoda. Dane osobowe, które są gromadzone w celach innych niż nasz uzasadniony interes, będą gromadzone wyłącznie za Twoją zgodą.

2.2.2 Komunikowanie się z Tobą i odpowiadanie na Twoje pytania lub opinie

W przypadku, gdy dajemy Ci możliwość komunikowania się z nami poprzez zadawanie pytań lub przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących naszych usług i naszej działalności, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy prześlesz nam pytanie, komentarz, informację zwrotną lub jakąkolwiek inną wiadomość. Celem przetwarzania jest możliwość komunikowania się z Tobą.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·         Nazwa

·         Adres e-mail

·         Adres (jeśli jest potrzebny do komunikacji)

·         Numer telefonu (jeśli został podany przez Ciebie)

·         Wszelkie informacje zawarte w wiadomości

Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji z odwiedzającymi naszą stronę internetową, np. w celu rozwijania naszej działalności.
2.2.3 Ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych (na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym).

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·      Wszystkie informacje
wymienione powyżej 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczenia prawnego, na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym.

2.2.4 Newslettery

Jeśli zapiszesz się do naszych newsletterów, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail tylko w celu wysyłania Ci newsletterów.

Kategorie danych
osobowych
Podstawa prawna
·        Informacje
kontaktowe 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do
zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu, aby dostarczać Ci zamówione newslettery i promować naszą działalność. Ponieważ przetwarzanie to jest ograniczone do tego, co jest niezbędne do spełnienia Twojej prośby, oraz że w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, doszliśmy do wniosku, że nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych przeważa nad Twoim interesem w nieprzetwarzaniu
Twoich danych osobowych w takich celach.

2.3 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

2.3.1 Informacje ogólne

Tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym punkcie 2 niezależnie od zdolności odbiorców, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko zaufanym, powierzonym podmiotom i tylko w niezbędnym zakresie.

2.3.2 Podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu

Aby zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych i móc prowadzić naszą działalność, przekazujemy dane osobowe stronom zewnętrznym, takim jak zewnętrzni dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a także inni partnerzy. Te podmioty zewnętrzne będą działać jako nasze podmioty przetwarzające dane i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Jesteśmy administratorem danych w zakresie przetwarzania przekazywanych tym podmiotom danych osobowych. Cele realizowanych przez nas czynności przetwarzania są określone w sekcji 2.2.

2.3.3 Odbiorcy działający jako administratorzy danych

Kategorie odbiorców podani w poniższej tabeli będą przetwarzać dane osobowe w charakterze administratorów danych, tj. odbiorcy ci określą cele i sposoby przetwarzania bez naszego udziału.

OdbiorcaCelPodstawa prawna
·        Sądy i trybunały
arbitrażowe·        Władze publiczne

·        Doradcy zewnętrzni

·        Kontrahenci

 

Aby dochodzić roszczeń,
ustalać lub bronić się przed roszczeniami, patrz punkt 2.2.3.
W celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania i obrony roszczeń prawnych, np. w związku ze sporem.

2.4 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszym dokumencie. Na przykład, przetwarzając Twoje dane osobowe w celu utrzymania strony internetowej, zanonimizujemy Twoje dane tak szybko, jak to możliwe, a następnie wykorzystamy zanonimizowane dane do dalszego rozwoju strony internetowej. W odniesieniu do naszej komunikacji z Tobą, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to istotne w zależności od powodu naszej komunikacji, a w odniesieniu do dostarczania przez nas newslettera, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania newsletterów.

3. Dostawcy (w tym instytucje, podwykonawcy, sprzedawcy, usługodawcy, konsultanci i inni kontrahenci) przedstawiciele lub pracownicy

3.1 W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe, które Ty lub odpowiedni dostawca, którego reprezentujesz, dostarczyłeś nam w ramach naszych relacji biznesowych.

3.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

3.2.1 Zarządzanie relacjami z dostawcami

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ mamy uzasadniony interes w zarządzaniu relacjami z naszymi dostawcami oraz w celu zarządzania całością współpracy i codziennych działań związanych np. z zamówieniami produktów i usług.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Dane dotyczące tożsamości

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie administrowania naszymi relacjami z dostawcami i ułatwienia np. codziennej komunikacji.

3.2.2 Komunikowanie się z Tobą

W ramach naszych relacji handlowych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podczas komunikacji za pośrednictwem różnych kanałów. Celem przetwarzania jest umożliwienie komunikowania się z Tobą w ramach relacji z dostawcą.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Dane dotyczące
tożsamości

·        Wszelkie informacje
zawarte w naszej komunikacji z Tobą

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji z naszymi dostawcami w ramach naszych relacji handlowych.

3.2.3 Zbieranie informacji o kliencie (KYC) i inne badania

Możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące osób na stanowiskach kierowniczych dostawcy w celu zebrania informacji o kliencie (KYC) lub innych weryfikacji, gdy dostawca nawiązuje relacje biznesowe ze Sweco. Takie kontrole są częścią naszych standardowych procedur przy pozyskiwaniu dostawców.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Dane dotyczące
tożsamości

·        Informacje kontaktowe

·        Kopia dowodu tożsamości

·        Informacje finansowe, np. informacje uzyskane
podczas badań 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na przestrzeganiu naszego Kodeksu Postępowania.

3.2.4 Kontrola sankcji

Sweco może, przed nawiązaniem relacji biznesowych, przeprowadzić kontrolę sankcji w celu zapewnienia, że Sweco nie wchodzi w relacje biznesowe z nikim, kto podlega sankcjom UE lub ONZ.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Dane dotyczące
tożsamości

·        Informacje kontaktowe

·        Potencjalne dane uzyskane w wyniku kontroli sankcji, które mogą obejmować dane karne 

Obowiązek prawny. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 

Przetwarzanie danych karnych odbywa się w takim
przypadku na mocy naszego prawnego obowiązku
przetwarzania takich danych.

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu
dotyczącego przestrzegania naszego Kodeksu
Postępowania.

3.2.5 Ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych (na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczenia prawnego, na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym.

3.2.6 Wymiana informacji z organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi oraz prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa

Możemy przetwarzać Twoje dane w celu ubiegania się lub uczestniczenia w projektach, w które zaangażowane są organy publiczne i / lub organizacje międzynarodowe, oraz współpracy z takimi organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi w celu zapobiegania i przeciwdziałania działalności przestępczej, naruszeniom umów i innym nadużyciom. Realizując ten cel, konieczne może być przekazanie pewnych niezbędnych danych organom publicznym lub organizacjom międzynarodowym do celów zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań. Takie przekazywanie danych będzie wyjątkowe, a zakres przekazywanych danych będzie ograniczony do tego, co jest niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia lub postępowania. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w trakcie składania ofert lub uczestniczenia w projektach, a także wypełniania naszych zobowiązań prawnych (w tym zobowiązań umownych) oraz szerszego uzasadnionego interesu polegającego na współpracy z organami publicznymi lub organizacjami międzynarodowymi oraz dostarczania im niezbędnych danych do prowadzenia przez nie zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań.Aby upewnić się, że przestrzegamy obowiązujące przepisy przetwarzanie jest również niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń związanych z podejrzeniem wystąpienia naruszenia.

3.3 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

3.3.1 Informacje ogólne

Tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym punkcie 2.4. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od zdolności odbiorców, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko zaufanym, powierzonym podmiotom i tylko w niezbędnym zakresie.

3.3.2 Podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu

Aby zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych i móc prowadzić naszą działalność, przekazujemy dane osobowe stronom zewnętrznym, takim jak zewnętrzni dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a także innym partnerom. Te podmioty zewnętrzne będą działać jako nasze podmioty przetwarzające dane i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Jesteśmy administratorem w zakresie przetwarzania przekazywanych tym podmiotom danych osobowych. Cele realizowanych przez nas czynności przetwarzania są określone w punkcie 3.2.

3.3.3 Odbiorcy działający jako administratorzy danych

Kategorie odbiorców wymienione w poniższej tabeli będą przetwarzać dane osobowe w charakterze administratorów danych, tj. odbiorcy ci określą cele i sposoby przetwarzania bez naszego udziału.

OdbiorcyCelPodstawa prawna
·        Sądy i trybunały
arbitrażowe

·        Władze publiczne

·        Doradcy zewnętrzni

·        Kontrahenci

·        Organizacje
międzynarodowe

W celu dochodzenia,
ustalania lub obrony
roszczeń prawnych (patrz punkt 3.2.2) w celu zapewnienia zgodności z prawem i naszymi zobowiązaniami umownymi.
W celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania i obrony roszczeń prawnych,
np. w związku ze sporem.Aby spełnić nasz uzasadniony interes w wypełnianiu naszych zobowiązań umownych wynikających z zawartych przez nas umów oraz szerszy uzasadniony interes polegający na współpracy z organami publicznymi lub organizacjami międzynarodowymi oraz polegający na dostarczaniu im niezbędnych danych do
ich zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań.
·        KlienciAdministrowanie relacją z klientem, patrz punkt 4.2.1.Aby zrealizować nasz
uzasadniony interes w
administrowaniu relacjami z klientem, np. możliwość komunikowania się z klientem i świadczenia naszych usług.
·        Organizacje
międzynarodowe
Umożliwienie organizacji międzynarodowej prowadzenia dochodzenia lub postępowania oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i prawa międzynarodowego.W celu realizacji
uzasadnionego interesu
strony trzeciej (organizacji
międzynarodowej) w zakresie możliwości przeprowadzenia dochodzenia lub
postępowania i osiągnięcia celów, a także wypełnienia obowiązków ustawowych i międzynarodowych.

3.4 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszym dokumencie, tak długo to znaczy, jak długo jesteś przedstawicielem naszego dostawcy lub tak długo, jak długo utrzymujemy bieżące relacje biznesowe z firmą, którą reprezentujesz. Dane zgromadzone dla celów pozyskania informacji o kliencie usuniemy tak szybko, jak to możliwe po tym jak ocenimy uzyskane wyniki. W związku z przeprowadzaniem kontroli sankcji lub innymi zobowiązaniami prawnymi będziemy przetwarzać dane osobowe tak długo, jak długo będzie to prawnie wymagane.

4. Przedstawiciel lub pracownik klienta

4.1 W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe, które Ty lub klient, którego reprezentujesz, dostarczyłeś nam w ramach naszych relacji biznesowych.

4.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

4.2.1 Administrowanie relacjami z klientami

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ mamy uzasadniony interes w zarządzaniu relacjami z naszymi klientami oraz w celu zarządzania całością współpracy i codziennych działań niezbędnych do dostarczania naszych produktów i usług.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Dane dotyczące
tożsamości

 

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie administrowania relacjami z klientami i ułatwienia np. codziennej komunikacji.

4.2.2 Świadczenie usług pomocy technicznej

Będziemy przetwarzać dane kontaktowe dotyczące osób kontaktowych reprezentujących naszych klientów, które kontaktują się z nami w celu uzyskania wsparcia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu wsparcia naszym klientom oraz umożliwieniu korzystania z naszych usług.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Dane dotyczące
tożsamości

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest konieczne w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu w świadczeniu naszych usług wsparcia naszym klientom.

4.2.3 Kontrola sankcji

Sweco może, przed nawiązaniem relacji biznesowych, przeprowadzić kontrolę sankcji w celu zapewnienia, że Sweco nie wchodzi w relacje biznesowe z nikim, kto podlega sankcjom UE lub ONZ.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Dane dotyczące
tożsamości·        Informacje kontaktowe·        Potencjalne dane uzyskane w wyniku kontroli sankcji, które mogą obejmować dane karne.

 

Obowiązek prawny. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Przetwarzanie danych karnych odbywa się w takim
przypadku na mocy naszego prawnego obowiązku
przetwarzania takich danych.

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest niezbędne do realizacji naszego
uzasadnionego interesu związanego z przestrzeganiem naszego Kodeksu Postępowania.

4.2.4 Ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych (na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczenia prawnego, na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym.

4.2.5 Wymiana informacji z organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi oraz prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa

Możemy przetwarzać Twoje dane w celu ubiegania się lub uczestniczenia w projektach, w które zaangażowane są organy publiczne i / lub organizacje międzynarodowe, oraz współpracy z takimi organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi w celu zapobiegania i przeciwdziałania działalności przestępczej, naruszeniom umów i innym nadużyciom. Realizując ten cel, konieczne może być przekazanie pewnych niezbędnych danych organom publicznym lub organizacjom międzynarodowym do celów zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań. Takie przekazywanie danych będzie wyjątkowe, a zakres przekazywanych danych będzie ograniczony do tego, co jest niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia lub postępowania. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów
prawa.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej i
wszelkie informacje
zawarte w naszej komunikacji z Tobą. 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu do składania ofert lub uczestniczenia w projektach, a także wypełniania naszych zobowiązań prawnych (w tym zobowiązań umownych) oraz szerszego uzasadnionego interesu związanego ze współpracą z organami publicznymi lub organizacjami międzynarodowymi oraz dostarczania im niezbędnych danych do prowadzenia przez nie zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań.

Aby upewnić się, że przestrzegamy obowiązujących przepisów przetwarzanie jest również niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu związanego z prowadzeniem wewnętrznych dochodzeń w przypadku podejrzenia wystąpienia naruszenia.

 

4.3 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

4.3.1 Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym punkcie 4. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od zdolności odbiorców, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko zaufanym, powierzonym podmiotom i tylko w niezbędnym zakresie.

4.3.2 Podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu

Aby zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych i móc prowadzić naszą działalność, przekazujemy dane osobowe stronom zewnętrznym, takim jak zewnętrzni dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a także innym partnerom. Te podmioty zewnętrzne będą działać jako nasze podmioty przetwarzające dane i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Jesteśmy administratorem danych w zakresie przetwarzania przekazywanych tym podmiotom danych osobowych. Cele realizowanych przez nas czynności przetwarzania są określone w punkcie 4.2.

4.3.3 Odbiorcy działający jako administratorzy danych

Kategorie odbiorców wymienione w poniższej tabeli będą przetwarzać dane osobowe w charakterze administratorów danych, tj. odbiorcy ci określą cele i sposoby przetwarzania bez naszego udziału.

OdbiorcyCelPodstawa prawna
·        Sądy i trybunały
arbitrażowe

·        Władze publiczne

·        Doradcy zewnętrzni

·       Kontrahenci

·        Organizacje
międzynarodowe

 

W celu dochodzenia,
ustanawiania lub obrony
roszczeń prawnych (patrz punkt 4.2.3) naszymi zobowiązaniami umownymi.
W celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania i obrony roszczeń prawnych,
np. w związku ze sporem.

Aby spełnić nasz
uzasadniony interes w
wypełnianiu naszych
zobowiązań umownych
wynikających z zawartych przez nas umów oraz szerszy uzasadniony interes polegający na współpracy z organami
publicznymi lub organizacjami międzynarodowymi oraz
polegający na dostarczaniu im niezbędnych danych do ich zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań.

 

·        Organizacje
międzynarodowe
Umożliwienie organizacji międzynarodowej prowadzenia dochodzenia lub postępowania oraz
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych lub prawa międzynarodowego
W celu realizacji
uzasadnionego interesu
strony trzeciej (organizacji
międzynarodowej) w zakresie możliwości przeprowadzenia dochodzenia lub postępowania i osiągnięcia jego celów, a także wypełnienia obowiązków ustawowych lub międzynarodowych.

4.4 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszym dokumencie, czyli tak długo, jak długo jesteś przedstawicielem naszego klienta lub tak długo, jak długo utrzymujemy bieżące relacje biznesowe z firmą, którą reprezentujesz. W odniesieniu do kontroli sankcji lub innych zobowiązań prawnych będziemy przetwarzać dane osobowe tak długo, jak długo będzie to prawnie wymagane.

 

5. Pozyskiwanie pracowników

5.1 W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane osobowe od:

  • Ciebie, które przesyłasz do nas, gdy aplikujesz na jedno z naszych stanowisk, np. swoje CV i list motywacyjny.
  • Publicznie dostępnych źródeł, np. podczas prowadzenia badań / sprawdzeń.
  • Zewnętrznych rekruterów, którzy byli zaangażowani w proces rekrutacji i którzy dostarczyli nam informacji o Tobie.

5.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

5.2.1 Zarządzanie procesem rekrutacji

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w ramach ogólnego zarządzania procesem rekrutacji. Działania związane z przetwarzaniem zawarte w tym procesie to np. zbieranie Twoich danych osobowych, przegląd CV i listów motywacyjnych, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, ocena Ciebie jako kandydata i komunikacja z Tobą w ramach procesu rekrutacji.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·         CV

·        List motywacyjny

·        Uwagi wewnętrzne związane z oceną kandydata

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu zaspokojenia naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzaniu procesu rekrutacji w celu zapewnienia, że zatrudniamy najbardziej odpowiednich kandydatów.

5.2.2 Proces oceny kandydatów do pracy

W ramach rekrutacji przeprowadzamy proces oceny potencjalnych pracowników. Może to obejmować sprawdzenie przeszłości, w tym, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe, sprawdzenie przeszłości kryminalnej. Proces oceny może również obejmować skanowanie aktywności w mediach społecznościowych i innych śladów w Internecie.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Dane dotyczące tożsamości

·        Dane kontaktowe

·        Dane dotyczące umiejętności

·        Aktywność w mediach
społecznościowych i Internecie

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzaniu
badań / sprawdzeń w celu zapewnienia, że zatrudniamy odpowiednich kandydatów.Nie będziemy przetwarzać żadnych danych kryminalnych. Wszelkie kontrole przeszłości kryminalnej będą podlegać ręcznemu procesowi.

5.2.3 Zawarcie umowy o pracę

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z zawarciem z Tobą umowy o pracę, np. przy zbieraniu referencji. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w zawartej przez nas umowie o pracę oraz w momencie rozpoczęcia procesu onboardingu. Nowi pracownicy otrzymają bardziej szczegółową wewnętrzną informację o ochronie prywatności podczas onboardingu

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Numer ubezpieczenia społecznego

·        Informacje organizacyjne, takie jak firma pracodawcy, status zatrudnienia, dział operacyjny, rozmieszczenie
geograficzne, centrum kosztów, organizacja, miejsce zatrudnienia

·        Wynagrodzenie

·        Dane dotyczące świadczeń

·        Odwołania

Umowa. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest konieczne, abyśmy mogli podjąć działania przed zawarciem z Tobą umowy (umowy o pracę).

5.2.4 Baza danych kandydatów

Jeśli nie otrzymasz pracy, o którą się ubiegałeś, możemy nadal być zainteresowani przechowywaniem Twoich danych osobowych, aby skontaktować się z Tobą w przypadku przyszłych rekrutacji, które pasują do Twojego profilu. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w tym celu tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        CV

·        List motywacyjny

 

Zgoda. Będziemy przechowywać Twoje
dane osobowe w bazie danych kandydatów tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. W przypadku gdy wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach będziemy przechowywać Twoje dane przez 1 rok od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

5.2.5 Ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych (na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym).

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczenia prawnego, na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym.

5.2.6 Wypełnianie zobowiązań prawnych

Oprócz obowiązków prawnych w zakresie zatrudnienia, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z kontrolą zezwoleń na pracę, w tym przechowywania powiązanej dokumentacji.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Dane dotyczące tożsamości

·        Numer ubezpieczenia społecznego

·        Dokumentacja pozwolenia na pracę

Obowiązek prawny. Przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia naszych
zobowiązań prawnych.

5.3 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

5.3.1 Informacje ogólne

Jeśli jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym punkcie 5, udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, organom lub instytucjom. Kategorie odbiorców wymienione w punkcie 5.3.2 będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane (tj. takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami). Kategorie odbiorców, o których mowa w punkcie 5.3.3, będą przetwarzać dane osobowe w charakterze administratorów danych, tj. odbiorcy ci określą cele i sposoby przetwarzania bez naszego udziału. Pamiętaj jednak, że niezależnie od rodzaju odbiorców będziemy udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych i tylko w niezbędnym zakresie.

5.3.2 Podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu

Aby zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych i móc prowadzić naszą działalność, przekazujemy dane osobowe stronom zewnętrznym, takim jak zewnętrzni dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a także inni partnerzy. Te podmioty zewnętrzne będą działać jako nasze podmioty przetwarzające dane i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Jesteśmy administratorem danych w zakresie przetwarzania przekazywanych tym podmiotom danych osobowych. Cele wykonywanych przez nas czynności przetwarzania są określone w punkcie 5.

5.3.3 Odbiorcy działający jako administratorzy danych

OdbiorcyCelPodstawa prawna
·        Sądy i trybunały
arbitrażowe

·        Władze publiczne

·        Doradcy zewnętrzni

·        Kontrahenci

 

Aby dochodzić roszczeń,
ustanawiać lub bronić się przed roszczeniami, patrz punkt 5.2.5.
W celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania i obrony roszczeń prawnych, np. w związku ze sporem.
·        Zewnętrzni rekruterzyZarządzanie procesem
rekrutacji, zob. pkt. 5.2.1.
Aby spełnić nasz
uzasadniony interes w
zapewnieniu, że proces
rekrutacji jest przeprowadzany tak skutecznie, jak to możliwe i że możemy zatrudniać najlepszych kandydatów.
·        Zewnętrzne firmy
specjalizujące się w
sprawdzaniu informacji
Przeprowadzanie procesu weryfikacji, patrz punkt 5.2.2.Aby spełnić nasz
uzasadniony interes w
przeprowadzeniu procesu weryfikacji przed zatrudnieniem osoby fizycznej, aby upewnić się, że zatrudniamy odpowiednich kandydatów.
·        Osoby odpowiedzialne za referencjeUzyskanie referencji przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy o pracę, patrz punkt 5.2.3.Niezbędne jako środek do zawarcia z Tobą umowy o pracę.

5.4 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do celów opisanych w niniejszym Regulaminie, czyli co do zasady tak długo, jak długo trwa proces rekrutacji. Jeśli jednak nie otrzymasz pracy, o którą się ubiegałeś, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, w którym możesz zgłosić roszczenia prawne związane z odrzuceniem Twojej aplikacji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przechowywać Twoje dane w naszej bazie kandydatów na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku Twoje dane będą przechowywane przez okres do jednego roku po zakończeniu procesu rekrutacji.

5.5 Bardziej szczegółowe informacje

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w konkretnym procesie rekrutacji, przejdź do informacji dostępnych za pośrednictwem lokalnego kanału rekrutacyjnego.

6. Kontakt z przyszłym klientem

6.1 W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Gromadzimy przetwarzane dane, które zostały dostarczone przez Ciebie lub innego przedstawiciela przyszłego klienta, w ramach naszego procesu oceny i komunikacji z przyszłymi klientami.

6.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

6.2.1 Zarządzanie i administracja przyszłymi klientami

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zarządzania i administrowania całym procesem komunikacji i oceny przyszłych klientów.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Dane dotyczące
tożsamości

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest konieczne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie administrowania i zarządzania przyszłymi klientami.

6.2.2 Komunikacja marketingowa

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu naszych usług dla Twojej organizacji. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest konieczne w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie administrowania i zarządzania potencjalnymi klientami.

6.2.3 Ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych (na przykład w związku ze sporemlub procesem prawnym) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczenia prawnego, na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym.

6.2.4 Wymiana informacji z organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi oraz prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa

Możemy przetwarzać Twoje dane w celu ubiegania się lub uczestniczenia w projektach, w które zaangażowane są organy publiczne i / lub organizacje międzynarodowe, oraz współpracy z takimi organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi w celu zapobiegania i przeciwdziałania działalności przestępczej, naruszeniom umów i innym nadużyciom. Realizując ten cel, konieczne może być przekazanie pewnych niezbędnych danych organom publicznym lub organizacjom międzynarodowym do celów zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań. Takie przekazywanie danych będzie wyjątkowe, a zakres przekazywanych danych będzie ograniczony do tego, co jest niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia lub postępowania. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej i wszelkie informacje zawarte w naszej komunikacji z Tobą. 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu do składania ofert lub uczestniczenia w projektach, a także wypełniania naszych zobowiązań prawnych (w tym zobowiązań umownych) oraz szerszego uzasadnionego interesu polegającego na współpracy z organami publicznymi lub organizacjami międzynarodowymi oraz dostarczania im niezbędnych danych do prowadzenia przez nie zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań.

Aby upewnić się, że przestrzegamy obowiązujących
przepisów przetwarzanie jest również niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu do
prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przypadku podejrzenia wystąpienia naruszenia.

6.3 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

6.3.1 Informacje ogólne

Tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym punkcie 6, udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, organom, instytucjom lub organizacjom międzynarodowym. Kategorie odbiorców wymienione w punkcie 6.3.2 będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane (tj. takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami). Kategorie odbiorców wymienione w punkcie 6.3.3 będą przetwarzać dane osobowe w charakterze administratorów danych, tj. odbiorcy ci określą cele i sposoby przetwarzania bez naszego udziału. Należy jednak pamiętać, że my, niezależnie od rodzaju odbiorców, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko powierzonym podmiotom i tylko w niezbędnym zakresie.

6.3.2 Podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu

Aby zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych i móc prowadzić naszą działalność, przekazujemy dane osobowe stronom zewnętrznym, takim jak zewnętrzni dostawcy usług, z którymi współpracowaliśmy, a także inni partnerzy. Te podmioty zewnętrzne będą działać jako nasze podmioty przetwarzające dane i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Jesteśmy
administratorem danych w zakresie przetwarzania przekazywanych tym podmiotom danych osobowych. Cele wykonywanych przez nas czynności przetwarzania są określone w punkcie 5.4.

6.3.3 Odbiorcy działający jako administratorzy danych

OdbiorcyCelPodstawa prawna
·        Sądy i trybunały
arbitrażowe·        Władze publiczne·        Organizacje
międzynarodowe·        Doradcy zewnętrzni

·        Kontrahenci

 

W celu dochodzenia,
ustanawiania lub obrony
roszczeń prawnych (patrz punkt 6.2.1), aby zapewnić zgodność z prawem i naszymi zobowiązaniami umownymi.
W celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania i obrony roszczeń prawnych,
np. w związku ze sporem.Aby spełnić nasz
uzasadniony interes
polegający na wypełnianiu
naszych zobowiązań
umownych wynikających z zawartych przez nas umów oraz szerszy uzasadniony interes polegający na współpracy z organami
publicznymi lub
organizacjami międzynarodowymi oraz
polegający na dostarczaniu im niezbędnych danych do ich zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań.
·        Organizacje
międzynarodowe
Umożliwienie organizacji międzynarodowej prowadzenia dochodzenia lub postępowania oraz
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i prawa międzynarodowego
W celu realizacji
uzasadnionego interesu
strony trzeciej (organizacji międzynarodowej) w zakresie możliwości
przeprowadzenia dochodzenia lub
postępowania i osiągnięcia jego celów, a także wypełnienia obowiązków ustawowych i międzynarodowych.

6.4 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszym dokumencie, czyli tak długo, jak długo będziemy w kontakcie z Tobą w sprawie potencjalnych relacji biznesowych lub do momentu kiedy zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywanych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż rok od naszej ostatniej komunikacji, jeśli nie nawiązaliśmy relacji biznesowych z firmą, którą reprezentujesz.

7. Urzędnicy lub pracownicy rządu, organu publicznego lub organizacji międzynarodowej

7.1 W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe, które Państwo lub odpowiedni rząd, organ publiczny lub organizacja międzynarodowa przekazali nam w ramach naszych relacji zawodowych, handlowych lub publicznoprawnych.

7.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

7.2.1 Zarządzanie relacjami zawodowymi, handlowymi lub publicznoprawnymi

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ mamy uzasadniony interes w zarządzaniu relacjami zawodowymi, handlowymi lub publicznoprawnymi z podmiotem, który reprezentujesz i by zarządzać całościową współpracą i codziennymi czynnościami związanymi np. z naszymi projektami, które organ lub organizacja publiczna finansuje, współfinansuje lub jest w inny sposób zaangażowana.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Dane dotyczące
tożsamości

Uzasadniony interes. Przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest niezbędne do realizacji naszego
uzasadnionego interesu w zakresie administrowania naszymi relacjami zawodowymi, handlowymi lub publicznoprawnymi z podmiotem, który reprezentujesz, oraz ułatwienia np. codziennej komunikacji.

7.2.2 Komunikacja z Tobą

W ramach relacji zawodowej, handlowej lub publicznoprawnej z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podczas komunikacji za pośrednictwem różnych kanałów. Celem przetwarzania jest umożliwienie komunikowania się z Tobą.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Informacje kontaktowe

·        Dane dotyczące
tożsamości

·        Wszelkie informacje
zawarte w naszej komunikacji z Tobą

 

Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie komunikacji z naszymi dostawcami w ramach relacji handlowych.

7.2.3 Ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych (na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym).

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczenia prawnego, na przykład w związku ze sporem lub procesem prawnym.

 

7.2.4 Wymiana informacji z organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi oraz prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa

Możemy przetwarzać Twoje dane w celu ubiegania się lub uczestniczenia w projektach, w które zaangażowane są organy publiczne i / lub organizacje międzynarodowe, oraz współpracy z takimi organami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi w celu zapobiegania i przeciwdziałania działalności przestępczej, naruszeniom umów i innym nadużyć. Realizując ten cel, konieczne może być przekazanie pewnych niezbędnych danych organom publicznym lub organizacjom międzynarodowym do celów zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań. Takie przekazywanie danych będzie wyjątkowe, a zakres przekazywanych danych będzie ograniczony do tego, co jest niezbędne w celu przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia lub postępowania. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów
prawa.

Kategorie danych osobowychPodstawa prawna
·        Wszystkie informacje
wymienione powyżej 
Uzasadniony interes. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu do składania ofert lub uczestniczeniu w projektach, a także wypełniania naszych zobowiązań prawnych (w tym zobowiązań umownych) oraz szerszego uzasadnionego interesu polegającego na współpracy z organami publicznymi lub organizacjami międzynarodowymi oraz
dostarczania im niezbędnych danych do prowadzenia przez nie zgodnych z prawem dochodzeń i postępowań.Aby upewnić się, że przestrzegamy obowiązujących
przepisów, przetwarzanie jest również niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w
prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń w przypadku podejrzenia naruszeń.

 

7.3 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

7.3.1 Informacje ogólne

Tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym punkcie 7, udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom, organom, jednostkom lub organizacjom międzynarodowym. Należy jednak pamiętać, niezależnie od zdolności odbiorców, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko zaufanym, powierzonym podmiotom i tylko w niezbędnym zakresie.

7.3.2 Podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu

Aby zrealizować cele przetwarzania Twoich danych osobowych i móc prowadzić naszą działalność, przekazujemy dane osobowe stronom zewnętrznym, takim jak zewnętrzni dostawcy usług, z którymi współpracujemy, a także inni partnerom. Te podmioty zewnętrzne będą działać jako nasze podmioty przetwarzające dane i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Jesteśmy administratorem danych w zakresie przetwarzania przekazywanych tym podmiotom danych osobowych. Cele wykonywanych przez nas czynności przetwarzania są określone w sekcji 7.2.

7.3.3 Odbiorcy działający jako administratorzy danych

Kategorie odbiorców wymienione w poniższej tabeli będą przetwarzać dane osobowe w charakterze administratorów danych, tj. odbiorcy ci określą cele i sposoby przetwarzania bez naszego udziału.

Odbiorcy CelPodstawa prawna
·        Sądy i trybunały
arbitrażowe

·        Władze publiczne

·        Doradcy zewnętrzni

·        Kontrahenci

·        Organizacje
międzynarodowe

 

W celu dochodzenia,
ustanawiania lub obrony
roszczeń prawnych (patrz punkt 7.2.3), należy zapewnić zgodność z prawem i naszymi zobowiązaniami umownymi
W celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie zarządzania i
obrony roszczeń prawnych, np. w związku ze sporem.

Aby spełnić nasz
uzasadniony interes
polegający na wypełnianiu naszych zobowiązań umownych wynikających z
zawartych przez nas umów oraz nasz szerszy
uzasadniony interes
polegający na współpracy z organami publicznymi lub organizacjami
międzynarodowymi oraz
dostarczaniu im
niezbędnych danych do ich zgodnych z prawem
dochodzeń i postępowań.

 

·        Organizacje
międzynarodowe
Umożliwienie organizacji międzynarodowej
prowadzenia dochodzenia lub postępowania oraz
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i prawa międzynarodowego.
W celu realizacji
uzasadnionego interesu
strony trzeciej (organizacji międzynarodowej) w
zakresie możliwości przeprowadzenia
dochodzenia lub
postępowania i osiągnięcia jego celów, a także wypełnienia obowiązków ustawowych i międzynarodowych

7.4 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszym dokumencie, tak długo to znaczy, jak długo jesteś przedstawicielem lub pracownikiem odpowiedniego rządu, organu publicznego lub organizacji międzynarodowej lub tak długo, jak długo utrzymujemy relacje zawodowe, handlowe lub publicznoprawne z podmiotem, który reprezentujesz.

8. Odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych osobowych poza UE/EOG

Możemy przekazywać lub ujawniać dane osobowe odbiorcom znajdującym się poza UE/EOG(państwo trzecie), głównie w sytuacjach, gdy korzystamy z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, które będą przetwarzać dane w państwie trzecim.

Gdy przekazujemy lub ujawniamy Twoje dane osobowe odbiorcy z kraju spoza UE/EOG, zawsze zapewnimy, że podjęto odpowiednie zabezpieczenia (takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej oraz inne dodatkowe zabezpieczenia, jeśli są niezbędne w danym przypadku) w celu ochrony danych osobowych. Ponadto regularnie przeprowadzamy oceny ryzyka, aby ocenić, jakie dodatkowe środki należy podjąć, aby chronić dane osobowe podlegające przekazaniu lub ujawnieniu.

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe organizacjom międzynarodowym, w szczególności w związku z prowadzonymi przez nie dochodzeniami lub postępowaniami dotyczącymi projektów realizowanych przez Sweco, które organizacje te finansują lub współfinansują, lub w inny sposób niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań umownych dotyczących tych projektów lub składania ofert na projekty. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w takiej organizacji międzynarodowej i niemożności zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, przekażemy Twoje dane na podstawie ważnego odstępstwa interesu publicznego zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. d) RODO. Takie przekazanie będzie miało charakter wyjątkowy i nastąpi tylko wtedy, gdy będzie konieczne z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz tego, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych, które są podane poniżej w punkcie 10.

9. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych masz pewne prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Twoich praw. Prosimy o przesłanie wniosków o skorzystanie ze swoich praw, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane w punkcie 9 poniżej.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane do spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, masz prawo do skorzystania z następujących praw:

Dostęp

Możesz zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i dodatkowych informacji, takich jak cele przetwarzania. Masz również prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeśli wniosek zostanie złożony drogą elektroniczną, informacje zostaną przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym, chyba, że zażądasz inaczej.

Sprzeciw wobec określonego przetwarzania

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że interes ten jest nadrzędny wobec Twojego interesu prywatności lub że wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do zarządzania lub obrony roszczeń prawnych.

Sprostowanie

W każdej chwili masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą.

Usunięcia

W pewnych okolicznościach możesz usunąć swoje dane osobowe, na przykład gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Nie możemy jednak usunąć Twoich danych osobowych, jeśli np. jesteśmy zobowiązani prawem do przechowywania danych.

Ograniczenie przetwarzania

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, aby obejmowało przechowywanie Twoich danych osobowych tylko w określonych okolicznościach, na przykład gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, możemy tylko, oprócz przechowywania danych, przetwarzać Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub obrony praw innych osób.

Wycofanie zgody

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Przenoszenie danych

Możesz poprosić o otrzymanie kopii przetwarzanych danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego na podstawie Twojej zgody lub na podstawie tego, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i które dane osobowe zostały nam przez Ciebie przekazane (przenoszenie danych) oraz poprosić o przekazanie informacji innemu administratorowi danych (w miarę możliwości).

Skargi do organu nadzorczego

Zawsze masz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z rodo@sweco.pl lub groupprivacyofficer@sweco.se.

Sweco Polska sp. z o.o.
Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).