0 of 0 dla ""

Fundacja “Miasta Przyszłości”

Naszą wizją są szczęśliwe społeczności żyjące w zrównoważonych i nowoczesnych miastach.  Pragniemy współtworzyć lepszą i bardziej przyjazną przestrzeń do życia wraz z mieszkańcami, sektorem publicznym i prywatnym.

Misja

Nasza fundacja prowadzi działalność związaną ze zrównoważonym rozwojem miast, w szczególności polskich. Chcemy organizować akcje społeczne, spotkania, szkolenia i warsztaty oraz aktywnie uczestniczyć w projektach na rzecz przyjaznego rozwoju przestrzeni miejskiej.

Cele

Do naszych głównych celów należą działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia mieszkańców miast, inicjatyw społecznych, upowszechniania wiedzy, promowania ekologicznych rozwiązań, budownictwa zrównoważonego czy ochrony środowiska.