0 of 0 dla ""

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia, w jaki sposób Sweco gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sweco.

Administrator Danych Osobowych

Sweco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22, KRS 0000140225, NIP 5220004190, REGON 006744144 jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Sweco.

Dane osobowe

Dane osobowe przez Sweco podane za pośrednictwem formularza kontaktowego:

  • Nazwisko i imię,
  • Firma,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Dane osobowe, które zostaną podane poprzez formularz kontaktowy.

Cel

Sweco będzie przetwarzać dane osobowe podane za pośrednictwem formularza kontaktowego wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Podstawa prawna

Sweco opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, jako podstawie prawnej do gromadzenia i wykorzystywania danych podanych poprzez formularz kontaktowy.

Strony trzecie

Sweco korzysta z usług Microsoft, ServiceNow i WordPress, aby obsłużyć zgłoszenie. Sweco podjęło odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że podane dane osobowe będą traktowane z należytą starannością.

Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

Dane podane poprzez formularz kontaktowy są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. W przypadku konieczności przekazania przez Sweco danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Sweco zapewni odpowiednie zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, równoważne z przepisami o ochronie danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe podane w formularzu zostaną usunięte 5 dni po zamknięciu zgłoszenia, chyba że obowiązek prawny wymaga od nas przechowywania ich przez dłuższy czas.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania zgody Twoje dane osobowe zostaną usunięte i nie będziesz już otrzymywać informacji prasowych. Możesz również zażądać dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia swoich danych. Mogą obowiązywać ograniczenia tych praw.

Kontakt

Jeśli masz pytanie lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sweco za pośrednictwem strony internetowej/serwisów Sweco, jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub jeśli chcesz złożyć skargę, wyślij wiadomość e-mail na adres rodo@sweco.pl. Możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) za pośrednictwem https://uodo.gov.pl/.